kavlinge-ivo
Inrikes

Svårt sjuka nekades smärtstillande – vårdanställd anmäld och avskedad

Publicerad 8/3/2020
Annons

En vårdanställd vars kön, befattning och härkomst inte uppges, har fått sparken från Kävlinge kommuns hemsjukvård och anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) efter att grovt ha åsidosatt sina arbetsuppgifter. Flera patienter med svåra smärtor nekades smärstillande, något som engligt anmälan ”orsakat onödigt lidande för svårt sjuka”.

Agerandet rubriceras som ”uppenbart tjänstefel” av en person som bara arbetat en kort tid hos vårdgivaren. Det framgår inte hur rekryteringen av personen hanterats eller huruvida händelserna kunde ha undvikits om den skötts bättre.

– Personen fick sluta med omedelbar verkan, säger Marie Wänglund, ansvarig enhetschef på Kävlinge kommuns hemvård, i en kommentar till Sydsvenskan (betalartikel 20-08-02).

Ingen bättring trots tillsägelser och åtgärder

Den hemvårdanställda underlät vid minst tre tillfällen att besöka svårt sjuka beroende av smärtlindring. Besöken uteblev även efter att personen fått påminnelser av annan personal. Det är oklart vad den anställda gjorde i stället för att arbeta vid dessa tillfällen.

Den anställde ska också ha underlåtit att fullgöra andra skyldigheter och inte fört erforderlig dokumentation om patienterna. Även i de fallen ska beteendet ha fortsatt trots uppmaningar från kollegor. Enligt kommunens bedömning har patientsäkerheten därigenom äventyrats.

Flera incidenter där personen uppträtt på ett klandervärt sätt mot såväl patienter som deras anhöriga och annan vårdpersonal ska också ha förekommit. Det har inte hjälpt att ha samtal med den anställde eller att låta annan personal gå bredvid för att stödja. Uppsägning var till sist det enda som återstod.

Ny i kommunen

Enligt uppgift har personen inte arbetat i kommunen tidigare. Det framgår inte om det beror på att vederbörande är inflyttad från annan ort eller nyanländ i Sverige. Den anställdes befattning uppges inte heller men det talas i anmälan om legitimationskontroll, vilket indikerar att det rör sig om någon på lägst sjuksköterskenivå.

Kommunen berättar att man hyrt in personen via ett bemanningsföretag och att man friskriver sig från ansvar eftersom det i avtalet med kommunen är reglerat att företaget ska göra legitimationskontroller och informera om eventuella tidigare problem med uthyrd personal. Man uppger inte om några sådana missförhållanden framkommit i det aktuella fallet som bemanningsföretaget valt att inte upplysa kommunen om eller inte känt till på grund av bristande kontroll.

Vid sidan om den utredning som föranleds av Ivo-anmälan har till följd av det inträffade beslut tagits om att genomföra en internutredning och fördjupad dialog med bemanningsföretaget om säkerhetsrutiner i samband med nyrekrytering.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
752Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons