➤ Det enda landet med fattigare hushåll i Västeuropa är – enligt en genomgång av Credit Suisse – Portugal.

Banken mäter så kallade mediannettoförmögenheter, vilket är finansiella tillgångar (bankmedel, aktier etc. men även andelar i bostadsrättsföreningar) + icke-finansiella tillgångar (bostäder, mark etc.) minus skulder (om skulderna är högre än tillgångarna kan nettoförmögenheten alltså vara negativ).

Bilden ovan visar fördelningen i Europa i mitten av 2017. Sverige har enligt den 45 000 dollar i mediannettoförmögenhet, vilket innebär att 50 procent har mer och 50 procent mindre än det beloppet, som alltså inkluderar bostäder. Endast Portugal har med sina 38 000 dollar fattigare hushåll av länderna i Västeuropa. Hushållen i Norge är nästan tre gånger rikare, Finland nära 35 procent bättre och Danmark nästan dubbelt så rika jämfört med Sverige.

Stora ekonomier utanför Europa har följande värden: Japan 124 000, USA 56 000, Kina 6 700, Brasilien 4 600, Indien 1 300.