Enligt en ny undersökning som Sifo utfört på uppdrag av TV4 ökar svenska folkets stöd för försvarsalliansen.

35 procent av de tillfrågade i den nya mätningen anser att Sverige bör gå med i Nato, 33 säger nej och 31 procent är tveksamma.

Som jämförelse var 48 procent negativt inställda till Nato då Sifo 2018 gjorde samma slags undersökning.

Av den nya mätningen framgår även att två tredjedelar anser att Sverige ska hålla alternativet öppet på sikt ifall det säkerhetspolitiska läget försämras.

Ingen Nato-option

Den så kallade Nato-option Finland har innebär att landet håller dörren öppet för ett medlemskap om det säkerhetspolitiska läget skulle kräva det.

I Sverige finns ingen sådan men en majoritet av riksdagspartierna är för. S är mot medan M är för, och SD vill inte att Sverige går med i Nato utan att det först genomförs en folkomröstning men vill samtidigt ha en Nato-option som Finland.

”En Nato-option innebär att Sverige upprätthåller möjligheten att söka medlemskap i Nato om säkerheten i vår omedelbara närhet plötsligt skulle försämras. Det innebär även att Sverige harmoniserar sin säkerhetspolitik med Finland vilket är positivt för ett utökat försvarssamarbete länderna emellan”, skriver SD i ett svar till SVT.

Tycker du att Sverige ska gå med i Nato?