export. ner 2
Inrikes

Sveriges export tappar stort på grund av corona

Publicerad 5/30/2020
Annons

Sedan slutat av 2016 har trenden för svensk export varit positiv, utom för två kvartal, då den legat oförändrad. Men corona-pandemin har inneburit ett stort avbräck för svensk export.

I ett pressmeddelande skriver Stockholms Handelskammare att den svenska utrikeshandeln med varor sjönk med 17 procent jämfört med april 2019, utifrån dagsaktuell statistik från SCB som handelskammaren analyserat.

– För ett litet och exportberoende land som Sverige är det här väldigt tråkiga nyheter. 1,5 miljoner svenskar är sysselsatta av exporten till andra länder. Över tid blir det betydande bortfall från vår ekonomi, säger Stefan Westerberg, chefsekonom på Stockholms Handelskammare.

Exportorderstockarna utvecklas starkt negativt för alla regioner utom norra mellansverige som har en svagt positiv utveckling, visar ny data från Konjunkturinstitutet som Stockholms Handelskammare analyserat. Brantast är fallet i Västsverige och Sydsverige.

– Krisen påverkar hela vår ekonomi och har tydligt bromsat den varuexport som är något av en pulsåder för svensk ekonomi och i förlängningen jobben i landet. Eftersom vi är starkt beroende av kontakterna med vår omvärld, som just nu är kringskurna, så kommer det vara viktigt att förlänga och utveckla exempelvis omställningsstödet för ytterligare några månader, säger Stefan Westerberg.

Även när det gäller framtiden ser det mörkt ut.

– Vi har en situation där den faktiska varuexporten försvagas och exportföretagen är väldigt dystra, både när det gäller nuläge och framtid. Det kommer krävas ansträngningar och uthållighet för att få kurvan att vända uppåt, säger Stefan Westerberg.

authorimage

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons