sveriges-radio-demokrati
Inrikes

Sveriges Radio upprörda över att yttrandefrihet får kosta pengar

Publicerad 9/2/2023
Annons

På skattefinansierade statsradion är man – trots sitt särskilda uppdrag att slå vakt om demokratin, där de grundlagsfästa medborgerliga fri- och rättigheterna är en hörnsten – kritiska till att detta får kosta pengar – i varje fall om det handlar om att uttrycka kritik mot islam och skydda de som gör detta mot muslimskt våld.

I år har polisen gett tillstånd till sammanlagt 13 islamkritiska offentliga sammankomster som bland annat innefattat att koraner bränts eller förstörts på annat sätt. Till följd av den förhöjda hotbilden från det ”muslimska civilsamhället” i Sverige har dessa sammankomster krävt polisbevakning för att skydda mötesdeltagarna mot att misshandlas och lynchas.

Att på det här sättet skydda mötesfriheten är ett kärnuppdrag för polisen. Men på skattefinansierade statsradion är man missnöjd med att det får kosta pengar.

Ska ”värna demokratiska statsskickets grundidéer”

I sitt sändningsavtal har SR en särskilt demokratiparagraf som ålägger mediehuset att värna ”det demokratiska statsskickets grundidéer”. I en annan paragraf åläggs man att bedriva sin verksamhet ”med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda”.

Samma regler gäller även för SVT:s sändningstillstånd som public service-aktör. Kritik har tidigare riktats mot bolagen för att inte efterrätta sig utan tvärtom återkommande bryta mot sändningsavtalet, både i detta avseende och när det gäller den ”saklighet och opartiskhet” i rapporteringen som man också är skyldig att iaktta.

Kritik för vilseledande rapportering

Förra årets omfattande korankravaller i sex städer iscensatta av uppretade muslimer i samverkan med invandrade gängkriminella ledde till att flera hundra poliser skadades och att ett 20-tal polisfordon sattes i brand och vandaliserades på andra sätt. Upploppen skedde efter rykten om att islamkritiska manifestationer skulle anordnas.

Kostnaderna för polisinsatserna och skadorna blev höga. Statsmedierna valde att rapportera detta som att skulden för de uppkomna kostnaderna åvilade de som sökt tillstånd för att manifestera mot islam, inte de muslimska brottslingarna.

Man valde också genomgående att kalla händelserna för ”påskkravaller” som associerar dem till kristendomen trots att våldet hade sitt ursprung i islam. Detta väckte hård kritik för att vara vilseledande.

Anklagas för nya journalistiska övertramp

SR och SVT har emellertid inte tagit till sig av kritiken och nu får man förnyad kritik för att man på nytt framställer de som använder sig av den grundlagsfästa mötes-, yttrande-, och åsiktsfriheten för att manifestera mot islam som de som förorsakar skattebetalarna ”miljonbelopp”.

Kritikerna anser att SR och SVT när man gör detta bryter mot public service-avtalet och undergräver den svenska demokratin. Det som i stället borde ifrågasättas och kritiseras för att förorsaka samhället höga kostnader är den muslimska hotbilden och det muslimska våldet, menar man.

Sveriges Radio P4 Stockholm uppger exempelvis i ett inslag på fredagen att ”notan för koranbränningarna har kostat polisen miljonbelopp i merkostnader”. Mer exakt handlar det så här långt om 2,4 miljoner kronor i merkostnader. Uppgiften kommer från Polismyndigheten.

Man får nu kritik för att fortsatt framställa kostnaden som förorsakad av de demonstranter som i enlighet med grundlagen fått tillstånd att genomföra islamkritiska manifestationer och att ifrågasätta de grundlagsfästa medborgerliga fri- och rättigheterna i stället för att i enlighet med tillämpliga paragrafer i sändningsavtalet framhålla vikten av att polisen värnar dessa.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1073Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons