I den mångkulturella kommunen äger män 68 procent av privatbilarna. Problematiskt, anser statstelevisionen som ägnat resurser åt att kartlägga hur könsfördelningen i bilägandet ser ut i Stockholms län.

Enligt SVT var 64 procent av Sveriges bilägare 2022 män och i Södertälje är skillnaden mellan könen störst av alla kommuner i Stockholms län.

LÄS ÄVEN: SVT till klimatattack mot vita medelålders män

I artikeln upplyser statstelevisionen om att det kan finnas olika förklaringar till varför det ser ut så och att en förskjutning setts de senaste åren med alltfler kvinnor som äger bilar.

Varför det skulle utgöra ett problem specificeras inte närmare, men man har talat med Jens Sandahl, enhetschef på avdelningen för analys och uppföljning på Jämställdhetsmyndigheten och frågat om det finns några problem med att det ser ut som det gör.

– Det är ett delproblem av att det är ekonomiskt ojämställt, säger Jens Sandahl till SVT.

LÄS ÄVEN: SVT slår larm: ”För mycket vita män i media”

Enligt Sandahl är det även ett problem att det ena könet skulle förstöra miljön mer än det andra.