SVT:s egna medieexperter slår fast: ”Inga tecken på politisk snedvridning i public service”
T.v. Radiohuset. T.h. Medieprofessor Lars Nord. Faksimil Facebook

På Moderaternas partistämma i helgen uttalades kritik mot vad man hävdar är en vänstervridning i rapporteringen hos landets public service-aktörer. Partiet vill se en mindre budget för dessa aktörer, trots att man i riksdagen nyligen ställde sig bakom skattefinansieringen och nuvarande utökade budget. Samtidigt går SVT i försvarsställning mot kritiken och tar på nyhetsplats in vänsterkopplade medieforskare som försvarar public service som neutral.

Samhällsnytt har tidigare uppmärksammat att missnöjet växer inom SD och delar av M gentemot de skattefinansierade public service-aktörerna. Två SD-riksdagsledamöter och 17 distriktsordförande lägger fram en motion inför höstens partistämma där de föreslår en bantning av ”det vänstervridna propagandamaskineriet”. Moderaterna har under helgens partistämma behandlat mediepolitik där partiets avdelning i Stockholm föreslagit en nedläggning.

LÄS ÄVEN: Missnöjet med public service växer inom Moderaterna och Sverigedemokraterna

Stockholmsmoderaternas motion vann inget brett gehör på stämman men istället beslutade partiet att tillsätta en arbetsgrupp för att fram till 2026, då det nuvarande public service-tillståndet löper ut, för ta fram en ny mediepolitik där man säger sig vilja sträva efter att banta public service och ställa högre krav på opartiskhet och saklighet med hårdare straff.

– Jag kan konstatera att många som själva är aktiva i politiken, inte minst till höger, upplever från tid till annan att vinklingen inte är helt opartisk, berättade Gunnar Strömmer (M) för SVT.

Det är samtidigt oklart varför Moderaterna inte drev denna linje i Public Service-utredningen och reste sådana krav inför beslutet att göra om SVT och SR till skattefinansierade statliga organ. Kritiken mot dessa aktörers politiska slagsida åt vänster har funnits inom partiet under lång tid. I stället ställde man sig bakom riksdagsbeslutet utan reservationer.

Medieprofessor kommer till försvar

När statstelevisionen i en nyhetsnotis rapporterar om Moderaternas kritik mot de berörda medieaktörernas vänstervridna rapportering inflikar man att ”flera medieforskare” hävdat att någon sådan slagsida inte existerar. Som exempel på vad man gör gällande är oberoende experter nämner SVT Ester Pollack vid det vänsterorienterade Institutet för mediestudier och Lars Nord, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Nord bereds även utrymme att i nyhetsnotisen tycka till om Moderaternas kritik. Han säger sig ”ha svårt att se” att det finns någon höger-vänsterdimension i den politiska bevakningen hos de statliga media aktörerna.

Som stöd för påståendet säger Nord att ”man” kommit fram till det när man ”undersöker” detta. Vem ”man” är eller vilka undersökningar som avses framgår inte. Någon medieforskare som har en annan uppfattning än Nord får ingen referens i SVT-notisen och ingen möjlighet att kommentera Moderaternas utspel.

SVT uppger inte för läsarna att även Nord har kopplingar till Institutet för mediestudier, dels genom att den institution han är verksam vid på Mittuniversitetet har ett nära samarbete med institutet och dels genom att personligen vara flerfaldigt publicerad hos institutet.

Tillsammans har Nord och Pollack också profilerat sig som politiska tyckare i en debattartikel där man argumenterar för att, vid sidan av public service och presstödet, tvinga medborgarna att via skattsedeln betala för ytterligare journalistik som de väljer bort när de själva får bestämma. Att få del av dessa nya skattepengar bör enligt Nord och Pollack vara förbehållet sådana aktörer som, inte närmare preciserat, producerar ”kvalitetsjournalistik”.

LÄS ÄVEN: SVT censurerade intervju med utsatt kvinna – tog bort ”islam” i översättningen

TT har följt upp SVT:s notis med en egen notis där nyhetsbyråns fokus inte är på kritiken mot Public Service på Moderaternas stämma, utan på att ge Lars Nord större utrymme att utveckla varför han inte anser att public service är politiskt vänstervinklad.

Trots att kritiken har varit massiv ända sedan 1970-talet, något som Nord i sak vidgår, anser han att den saknar fog och slår fast att det inte finns några tecken på att public service-aktörerna snedvrider åt något särskilt politiskt håll.

Är det något parti som blir negativt särbehandlat är det enligt Nord slumpmässigt och drabbar alla partier lika. Professorn framhåller tvärtom SVT och SR som föredömen och de medieaktörer som vinklar minst av alla.

– Det finns inga tecken på att medierna, och i synnerhet inte public service-medierna, snedvrider systematiskt utan det är alltid i något val något parti som kommer sämre ut, ibland beroende på att man är inblandad i skandaler eller får skarp kritik, säger Nord till TT.

Professorn: ”Finns vridning i de flesta yrkesgrupper”

TT nämner den uppmärksammade undersökning som genomfördes 2012 som bekräftade att det råder ett stort glapp mellan journalisternas partisympatier och allmänhetens. En kraftig övervikt till vänster för partier som MP, V och S kunde konstateras.

I juni skrev Samhällsnytt om en ny rapport från Näringslivets Medieinstitut som visar att i de fall där SVT och SR:s fälls i politiska ämnen av Granskningsnämnden lutar vinklingen nästan alltid åt det vänsterliberala hållet.

Enligt Lars Nord saknar det betydelse att en så överväldigande andel av journalistkåren har vänsteråsikter. Han tror inte att detta avspeglar sig i deras rapportering och urval av nyheter. I stället kallar han sådana farhågor för ”en käpphäst för dem som vill kritisera public service”.

– Det finns förmodligen en vridning i de flesta yrkesgrupper. Men den centrala frågan är vilken betydelse det har för redaktioners nyhetsarbete. Alla måste ju få ha politiska sympatier som privatpersoner, men jag tror det är förödande för något svenskt nyhetsmedium om de i dag skulle förknippas med att gå i något partis ledband i ett läge där de flesta väljare är väldigt rörliga.

Kritiker menar dock att SVT och SR inte längre behöver bry sig om kritiken eller anstränga sig för att vara neutrala. Det ökande antal mediekonsumenter som är missnöjda kan efter övergången till skattefinansiering inte ”rösta med fötterna” genom att välja bort Public Service till förmån för någon annan medieaktör. Man tvingas ändå betala för SVT:s och SR:s innehåll.

Förtjust i vänsterorienterade politiker

Samhällsnytt har nätgranskat Lars Nord och kan konstatera att han enbart engagerat sig i konton tillhörande socialdemokratiska politiker. Det visar sig även att Nord är bekant med flera journalister med koppling till public service.

Vidare visar Nord intresse för kontot ’Den Nödvändiga Politiken’ upprättat av det kristet vänsterradikala statsvetarparet Ulf Bjereld och Marie Bjereld Demker.

I en debattartikel i Sydsvenskan år 2008 föreslog Demker att den svenska nationaldagen avskaffas. Bjereld har ett förflutet som våldsbejakande revolutionär kommunist i KPML(r) och har även kritiserats för antisemitiska åsikter – bland annat har han propagerat för att staten Israel ska utplånas.

SVT tog avstånd från SD i partiledardebatt – fälldes i granskningsnämnden

I förra årets slutdebatt inför valet tog statstelevisionen i särskilda upplästa uttalanden avstånd från vad Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson sade rörande de invandrare i Sverige som genom att vägra anpassa sig inte passar in i samhället, exempelvis på en svensk arbetsplats.

Granskningsnämnden bedömde att SVT lade sig i den politiska debatten på ett otillbörligt sätt och att avståndstagandet var ett politiskt ställningstagande som strider mot Public Service-avtalets krav på opartiskhet.

LÄS ÄVEN: Tog avstånd från Åkesson i partiledardebatt – nu fälls SVT i Granskningsnämnden

https://www.youtube.com/watch?v=OOiCEfLpiCU

LÄS ÄVEN: Ny rapport: SVT och SR fälls uteslutande för vänsterliberala vinklingar i politiska ämnen

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Simon Kristoffersson

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.