winefinder-systembolaget-feat
Inrikes

Systembolaget förlorar i HD – tillåtet sälja vin på nätet

Publicerad 7/7/2023
Annons

En prejudicerande dom i Högsta domstolen kan bli första spiken i kistan för statliga Systembolagets alkoholmonopol som många anser är en otidsenlig kvarleva från en tid då Sverige umgicks med mer vänstertotalitära idéer om hur samhället bör utformas.

Vid sidan av att sälja rusdrycker till konsument har Systembolaget länge också sett som en del av sitt uppdrag att stoppa all konkurrens genom att dra konkurrenterna inför domstol. Som mäktig statlig aktör med obegränsade ekonomiska medel har man i sådana tvister haft ett övertag mot utmanarna. Men i en färsk dom biter man nu för första gången på allvar i gräset.

Det är danska företaget Winefinder som bedriver näthandel med vin som i en HD-dom får rätt mot Systembolaget och tillåts fortsätta sälja vin till svenska folket. Det är något man gjort de senaste 15 åren med stöd av den så kallade ”Rosengrendomen” 2007 där EU-domstolen slog fast att sådan handel över gränserna inom EU är tillåten inom ramen för den fria rörligheten för varor och tjänster.

Samtidigt har Systembolaget – även under borgerliga och marknadsvänliga regeringar – getts fria händer att försöka stoppa varje verksamhet som alkoholjätten anser inkräktar på dess statliga monopol. I flertalet fall har man varit framgångsrik i det värvet men nu kommer alltså ett bakslag.

Oväntad reaktion från regeringen

Reaktionen från Rosenbad är inte det välkomnande av domstolsutslaget som många förväntat sig från en icke-socialistisk regering. Man ser i stället domen som bekymmersam och aviserar med anledning av den åtgärder för att fortsatt värna och stärka det totalitära alkoholmonopolet:

Detaljhandelsmonopolet är en viktig del i svensk alkoholpolitik, som ska värnas. Vi kommer analysera den nu aktuella domen, vilka konsekvenser den kan få och vilka eventuella åtgärder som den föranleder”, skriver socialminister Jakob Forssmed (KD) i en kommentar till media.

För vinintresserade svenskar har företag som Winefinder varit ett välkommet tillskott i utbudet och setts som en naturlig del i en allmänna utveckling där nätbutiker med leverans till dörren blivit det bekväma sättet att handla. Men Systembolaget har velat ha ensamrätt även på det området.

Bakslag för monopolet

2019 stämde man Winefinder för att bryta mot den lag som Systembolaget anser fortfarande ger dem ensamrätt på all hantering till slutkund av alkoholdrycker. Detta trots att EU-domstolen redan 12 år tidigare slagit fast att så inte är fallet.

Initialt fick Systembolaget med sig Patent- och marknadsdomstolen på sin lagtolkning men förlorade förra året i Patent- och marknadsöverdomstolen. Den statliga alkoholjätten överklagade vidare till Högsta domstolen som nu alltså meddelat att man inte alls delar Systembolagets syn på hur svensk lag och EU-rätt ska tolkas.

I stället menar HD att det är uppenbart att Winefinders verksamhet är helt i linje med den svenska alkohollagstiftningen och det som gäller för privatinförsel inom EU. Systembolaget (läs: skattebetalarna) får nu ta notan för såväl de egna som motpartens rättegångskostnader, vilket sammantaget rör sig om miljonbelopp.

Systembolaget duckar frågor

På Systembolaget duckar man efter domen alla frågor från media. En av dem som många ställer är huruvida man nu kommer att upphöra med sina för skattebetalarna kostsamma juridiska processer.

På Winefinder är man kritisk till Systembolagets agerande och som man anser onödiga okynnesstämning eftersom rättsläget borde ha stått klart redan 2007. Man kritiserar också den maktfullkomlighet som Systembolaget signalerar när man som statlig jätte på det här sättet ger sig på små och resurssvaga aktörer.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons