Bernt Herlitz straffas hårt för att ha försökt avslöja åldersfusket bland falska barn. Nu måste han betala 425 tusen kronor inom 30 dagar till sin före detta arbetsgivare Region Gotland – pengar som han inte har. Språket i domen är hårt mot Herlitz och stundvis aktivistiskt. Tidigare avslöjade Samhällsnytt att flera av de personer han tipsat Migrationsverket om blev uppskrivna i åldern till följd av medicinska ålderstester. Trots detta och trots även en dom för ett grovt våldsbrott kommer de att få stanna i Sverige tack vare regeringens och Centerpartiets amnesti.

Samhällsnytt har tidigare uppmärksammat fallet med tandhygienisten Bernt Herlitz från Gotland i flera artiklar. Herlitz har reagerat på att flera asylsökande som stod registrerade som ensamkommande barn visade en tandutveckling som är mer typisk för personer över 25 år.

På uppmaning av en chef från Migrationsverket tipsade han myndigheten om sina misstankar – vilket ledde till en prompt reaktion: Herlitz avskedades från sin tjänst och hängdes ut i media som rasist. Samhällsnytt har nyligen avslöjat att en majoritet av de personer som han tipsat Migrationsverket om visat sig vara överåriga i medicinska ålderstester. En av dem blev dömd för att han stuckit en kniv i magen på en tonåring ett år senare.

LÄS MER: Ensamkommande stack kniv i magen på ungdom – straffet blev 100 timmars samhällstjänst

Herlitz överklagade Region Gotlands beslut till Gotlands tingsrätt som gav honom delvis rätt. Motparten har dock överklagat beslutet till nästa instans – Arbetsdomstolen i Stockholm – med hjälp av en stjärnadvokat. Idag kom domen – som gav Region Gotland rätt på alla punkter. Arbetsdomstolen ändrar tingsrättens dom och avgör att Herlitz borde ha avskedats från sin tjänst på grund av sekretessbrottet och att uppsägning inte var tillräcklig i det här fallet. Domstolen dömer honom till att betala bägge parters rättegångskostnader vilket sammanlagt hamnar på drygt 475 tusen kronor.

LÄS MER: Bernt försökte stoppa åldersfusket – kan förlora sin lägenhet

Språket i domen är bitvis laddat med värdeuttryck och framstår i det närmaste aktivistiskt när man beskriver Herlitz gärning. Bland annat skriver Arbetsdomstolen så här:

”Att en anställd inom hälso- och sjukvården på eget bevåg misstänkliggör patienter på det sätt som B.H. gjort framstår som anmärkningsvärt.

Arbetsdomstolens ställningstagande innebär att tingsrättens dom ska ändras på så sätt att B.H:s talan ska avslås i sin helhet”

Herlitz har även yrkat att parterna ska stå för var sina rättegångskostnader i det fall han förlorar målet. Även detta yrkande ogillas av Arbetsdomstolen:

”Enligt Arbetsdomstolens mening finns det inte anledning att frångå huvudregeln om att den som förlorat ska betala motpartens rättegångskostnader. B.H. ska därför ersätta regionens rättegångskostnader vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen”.

Tidigare har det riktats misstankar om jäv mot regionens ombud.

LÄS ÄVEN: ”Golare har inga polare” – vänstern gläds åt Bernts öde

När Samhällsnytt når Bernt Herlitz på telefon för en kommentar är han förkrossad av beskedet:

– Jag har 30 dagar på mig att betala den här summan. Sedan går det till Kronofogden…

Har du de här pengarna?

– Nej. Jag kan eventuellt försöka få ett lån i banken, men jag är ju arbetssökande. Så det kan kanske gå via min fru.

Hur mycket måste du betala?

– Det är mindre än jag hade befarat från början. Det är drygt 425 tusen kronor för regionens kostnader. Jag har redan betalat 55 tusen till min advokat.

Hur ser du på den här domen?

– Den är hur orättvis som helst. Jag förstår inte hur de kan döma till avsked på den grunden. Det känns inget bra det.

Du har ju också en pågående polisutredning efter att Regionen polisanmält dig för samma händelse. Vad blir nu med den?.

– De har ju avvaktat just utgången i det här målet, så nu har de fått draghjälp av den här domen. Så nu kan åklagaren gå vidare med åtalet, och då vet jag inte hur det slutar. Jag undrar om inte åklagaren tänker gå vidare med indragen legitimation och fängelsestraff på grund av domen från Arbetsdomstolen, som de har väntat på sedan april.

Finns det någon möjlighet att överklaga den här domen?

– Nej, Arbetsdomstolen var den sista möjligheten, det går inte att överklaga.

Domen kan laddas ned och läsas i sin helhet på följande länk.