Beslutet har nu prövats av länsstyrelsen och precis som i fallet med då Vellinge kommun 2017 ville införa ett tiggeriförbud blir det nobben.

Det var i juni som Eskilstuna kommunfullmäktige beslutade att implementera en ny regel i den lokala ordningsstadgan om att den som avser tigga först måste söka ett särskilt tillstånd hos polisen.

I fallet Vellinge hänvisade länsstyrelsen till att ett passivt insamlande av pengar inte har stört den allmänna ordningen, vilket tycks vara samma linje man gått på även denna gång.

– Vi har gjort en analog tillämpning av bestämmelserna för gatumusikanter, som inte utgör någon störning och därmed inte är tillståndspliktigt. Vår bedömning är därför att detta inte heller är störande, säger Karin Bergkvist, jurist på länsstyrelsen i Sörmland, till SVT Nyheter.

Från Eskilstuna kommun är man inte förvånad och uppger att man troligen kommer överklaga till förvaltningsrätten och eventuellt kammarrätten.

– Vi vill tvinga fram en förändring för de här människorna som leder någonstans, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

– Om det skulle vara så att sista och högsta instans säger att kommunerna inte kan reglera det här med den lokala ordningsstadgan då är det också ett välkommet besked, för då får vi veta vad kommunerna har för handlingsutrymme och då ligger bollen hos Sveriges riksdag och Europeiska unionen och de länder som förtrycker sina medborgare.