Hösten 2023 ansökte föräldrarna om 24 dagars ledighet för sina barn men skolan godkände bara sex. Då familjen trots detta ändå reste vill kommunen nu bötfälla föräldrarna 24 000 kronor.

Det är Växjö kommun som lämnat in en ansökan till förvaltningsrätten att få ta ut vite för brott mot skolplikten. Ett liknande fall finns i Solna där kommunen vill utdela böter för två föräldrar som trots avslag reste till Thailand för att arbeta och placerade barnen i Svenska skolan Thailand, en skola som inte är godkänd av Skolverket. Där handlar det om 50 000 kronor i vite.

2019 konstaterade Riksrevisionen i en granskning att lagstiftningen om skolplikt är otydlig och tolkas olika, och man har föreslagit ändringar i skollagen för att förtydliga vad som gäller.

LÄS ÄVEN: Föräldrar som hållit hemma barnen under pandemin ska straffas

Ytterligare ett fall finns i Sollentuna där familjen åkte till Thailand i flera månader utan att ha fått ledighet för barnen godkänd. Planen var att barnen skulle gå på en skola där, något utbildningsnämnden dock sa nej till med hänvisning till att synnerliga skäl saknades. Föräldrarna överklagade beslutet till förvaltningsrätten som gav kommunen rätt.

– Vi tog ett liknande beslut för ett och ett halvt år sedan. Skolplikten är oerhört viktig, och oftast tar vårdnadshavare sitt ansvar, säger utbildningsnämndens ordförande Soley Aksöz Lithborn (M) till Mitt i.

Då möjligheten att arbeta på distans har ökat har det blivit vanligare att familjer vill bo utomlands under en period, och den nya livsstilen kan driva fram en mer flexibel lag om skolplikt. Det tror Mikael Hellstadius, skoljuridisk expert och adjunkt i offentlig rätt vid Stockholms universitet.