Umea-Transportstyrelsen-tillfixad
AvslöjandenInrikes

Transportstyrelsen struntar i somaliska bedrägerier med körkort

Publicerad 1/16/2022
Annons

Det visar sig att ”Abdullah” som nyligen avslöjades med mygla fram körkort åt somalier så att de kunde köra yrkestrafik åt Umeå Taxi har varit i farten länge. Redan 2015 uppmärksammade tidningen Expressen Abdullahs framfart på förarprovskontoren. Trots att metodiken – att förlustanmäla körkort för att sedan söka nya med en annan person på fotot – var välkänd redan 2015, så har han kunnat fortsätta på samma sätt. Polisens expert tror att ansiktsigenkänning kan vara ett bra sätt att hitta fler av Abdullahs identiteter. Integrationsskyddsmyndigheten kan dock sätta stopp.

Samnytt skrev häromdagen om den somaliske invandraren Abdullah som de senaste åren hjälpt flera kompisar att få falska körkort och taxiförarlegitimationer vilket medfört att de kunnat arbeta som yrkesförare åt Umeå Taxi. Nu visar det sig att Abdullahs verksamhet varit väl känd av Transportstyrelsen sedan åtminstone 2015. Så här citerades då Transportstyrelsens utredare Pierre Grönqvist i en artikel om Abdullah i tidningen Expressen:

– Det finns folk som åker runt och kör upp i andras namn. Sen hamnar deras bild på körkorten men då förlustanmäler den som kortet ska gälla och skickar sen in en ansökan om nytt med sin egen bild.

I Artikeln skriver Expressen att Abdullah ”invandrat” två gånger, en gång med födelseåret 1987 och en gång med födelseåret 1991.

Två dagar efter att Expressen skrev sin artikel så ringde Abdullah upp Ted Snölilja på Transportstyrelsen och bad dem ta bort hans personnummer 911201-4437 och återkalla körkortet utställt på det personnumret då han har två olika identiteter. Snölilja svarar att ”vi på Transportstyrelsen inte kan fastslå vad som hänt eller om han har två identiteter eller inte”.

Abdullah uppmanas kontakta Skatteverket eller Migrationsverket. Endast om någon av dessa myndigheter bekräftar att den angivna identiteten är falsk kan Snölilja ”vidta vidare åtgärder”. På frågan om hur det kan komma sig att han har avlagt körprov i två identiteter svarar Abdullah att han ”bara fått två personnummer”.

LÄS MER: Härvamed somalier utan taxileg hos Umeå Taxi

Oklart om direktiv till de som handlägger förlorade körkort

I artikeln från 2015 beskrivs Abdullah som en proffsuppkörare som kör upp och sedan säljer körkorten. År 2015 hade Transportstyrelsen en brist i sina rutiner. Efter att någon förlustanmält ett körkort och skickat in ett nytt foto på ”sig själv” för att få ett nytt körkort så kollade inte Transportstyrelsen i sin databas om det nya fotot föreställde samma person som personen på det förlustanmälda körkortet.

För att kolla upp om Transportstyrelsen numera stärkt upp sina rutiner har Samnytt ställt följande fråga:

– Jag vill veta hur Transportstyrelsens rutiner ser ut, ska ni egentligen alltid gå in och titta i databasen på vilket foto en person finns registrerad på sedan tidigare när någon vill ha en ny taxiförarlegitimation eller ett nytt körkort för att säkerställa att det handlar om samma person? Är en databaskontroll något som anses onödigt och tar för mycket tid?

Vi får dock inget tydligt besked från Transportstyrelsens presschef Mikael Andersson. Han svarar:

– När det gäller våra rutiner kommer jag inte i detalj beskriva hur de fungerar, men jag kan bekräfta att det görs kontroller och jämförelser om vi har tillgång till tidigare körkortsbilder. Dessa granskningar sker i flera steg och kan sluta med att vi upprättar en polisanmälan om misstänkt urkundsförfalskning.

Av polisens förundersökning framgår att Abdullah gjorde en förlustanmälan av körkort så sent som 2021-09-14 och en förlustanmälan av taxiförarlegitimation så sent som 2021-09-16. I bägge fallen skedde det i identiteten ”Aweis Abdi Ali”.

Transportstyrelsen tycks dock inte ha hunnit skicka ut något nytt körkort och någon ny taxiförarlegitimation till Abdullah innan denne stoppades av polisen. I en annan identitet förlustanmälde Abdullah sin sista taxiförarlegitimation i juli 2021.

Oklart i vad mån ansiktsigenkänning används

För att införa ett automatiserat system där Transportstyrelsens datorer kollar upp om personen på ett önskat foto på ett nytt körkort överensstämmer med övriga foton kopplade till samma identitet för att sedan flagga upp för manuell kontroll om så inte verkar vara fallet, behövs antagligen ingen ny lagstiftning.

När det gäller ”ansiktsigenkänning” där man scannar igenom en databas med bilder på många människor på jakt efter en träff är regelverket snårigare.

Vi har frågat Transportstyrelsen om de fått tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten för att ”scanna av bilddatabasen” med ansiktsigenkänning när de misstänker att en person förekommer med foto på sig själv i multipla identiteter, men har i skrivande stund inte fått något svar.

Polisen – Vi får inte söka i vår egendatabas

Vi har frågat polisen Niclas Appleby på Nationellt Forensiskt Centrum om det skulle vara praktiskt möjligt att med hjälp av ansiktsigenkänning hitta personer man misstänker förekomma på bild i flera identiteter antingen i passbildsdatabasen eller i körkortsbildsdatabasen. Vi har också frågat om han tror att man skulle få för många falska träffar. Han svarar:

– Det finns framförallt juridiska begränsningar som ej gör detta möjligt idag. Dock så pågår en utredning (på begäran av regeringen) om en ev. lagändring på bland annat detta. Klar 2023. Tekniskt är det dock ett mindre (men inte försumbart) problem. Därutöver behöver personal utbildas för att hantera automatiska system i sin verksamhet.

Integritetsskyddsmyndigheten sätter stopp

Det är inte nödvändigtvis så att det behövs en lagändring, en annan bromskloss för att personer med multipla identiteter ska kunna sättas fast med ansiktsigenkänning är Integritetsskyddsmyndigheten. För att en myndighet ska kunna använda sig av ansiktsigenkänning måste Integritetsskyddsmyndigheten först godkänna den föreslagna tillämpningen.


Myndigheten har tidigare beslutat att polisen inte ska få göra sökningar med ansiktsigenkänning kopplade till sitt eget register. Appleby skriver att polisen ändå fått tillstånd att ”söka efter misstänkta personer i Signalementsregistret i samband med brottsutredning”.

Migrationsverket har fått någon form av tillstånd för att använda sig utav ansiktsigenkänning i sin databas men vad som gäller för Skatteverket känner Appleby inte till.

Abdullah besöker många förarprovskontor

Det framgår av polisens förundersökning att Abdullah åker runt till många olika förarprovskontor för att göra förarprov. I en av sina identiteter har han sedan 2019 hållit sig till Karlstad där han skrivit prov 41 gånger. En annan av hans identiteter har varit noga med att hålla sig borta från Karlstad men har skrivit 24 prov sedan 2019 i bland annat Umeå, Uppsala, Jönköping, Eksjö, Södertälje och Skövde.

Notera att Abdullah inte nöjt sig med att fixa B-körkort och taxilegitimation åt sina klienter utan gått upp till körkortsbehörighet D, vilket innebär ”rätt att köra bussar oavsett antal sittplatser eller längd”. Det kan alltså finnas en hel del somaliska bussförare i yrkestrafik i landet som kanske egentligen inte ens har rätt att framföra en mopedbil.
Tomas Svantesson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
840Ryssland fick skulden för möjlig ukrainsk attack på civila
Annons