migranter-ungern-2015 (1)

Foto: Mstyslav Chernov.

Inrikes

TRENDBROTT: Sex gånger fler asylsökande togs tillbaka av Sverige än som utvisats enligt Dublin

Publicerad 9/24/2018
Annons

Samhällsnytt kan avslöja att det har skett ett trendbrott i hanteringen av så kallade Dublin-ärenden av Migrationsverket. För första gången har antalet personer återtagna av Sverige från andra länder överskridit antalet utvisade. Trenden håller i sig även i år – hittills i år har Sverige tagit tillbaka sex gånger fler asylsökande från andra länder än vad man utvisat dit.

Dublinförordningen är den EU-förordning som reglerar vilket land som har ett ansvar för en asylansökan. Enligt huvudregeln ska det vara första Dublin-land som registrerat den asylsökande genom att ta dennes fingeravtryck. Fingeravtrycken förs in i en gemensam europeisk databas, Eurodac, som – vid en ny ansökan – ger information om vilket land som har ansvar för en asylsökande och dennes ansökan.

Historiskt sett brukade Sverige utvisa mångdubbelt fler asylsökande till andra EU-länder enligt Dublinförordningen än man tar tillbaka – inte minst därför att Sverige ligger långt norrut. Det finns ett flertal säkra EU-länder mellan Sverige och de vanligaste inreseportarna till EU som Grekland, Italien och Spanien. På grund av denna skeva fördelning krävde de sydeuropeiska länderna en omförhandling av Dublinförordningen, medan Sveriges ståndpunkt har varit att behålla status quo.

Enligt uppgifter till Samhällsnytt från en källa centralt placerad i Migrationssystemet har det dock skett en trendbrott i hanteringen av Dublin-fall: Sverige tar numera tillbaka mångfalt fler asylsökande än man utvisar till andra EU-länder.

I ett mejl till Samhällsnytt bekräftar Migrationsverkets presskommunikatör Mardin Babar våra uppgifter. Enligt honom skedde trendbrottet redan ifjol – då tog Migrationsverket tillbaka 4254 asylsökanden och utvisade endast 3365 personer. Detta kan jämföras med respektive siffror för 2016: 2867 återtagna och 6804 utvisade. Trenden håller i sig och har förstärkts betydligt i år: till och med den 16 september har Sverige tagit tillbaka 3502 personer medan Migrationsverket har utvisat endast 585 asylsökande till andra EU-länder. I den siffran ingår inte personer som utvisats av polisen.

Baban förklarar det ökande antalet återtagna på följande sätt:

– I Migrationsverkets oktoberprognos från 2017 (sid 49) står det följande gällande ökningen av antalet återtagande:”Orsakerna till detta kan bland annat vara att Sverige har långa handläggningstider eller rykten om att andra EU-länder har en generösare praxis vid prövning av asylansökan mot vissa länder, vilket gör att personer söker sig till andra EU-länder.” Ovan stämmer eventuellt fortfarande, även om handläggningstiderna är på väg ner.

Samhällsnytt har ställt följande följdfråga till Migrationsverkets presstjänst:

Innebär det att de andra EU-länderna underlåter sina skyldigheter att registrera migranter som passerar deras territorium när deras fingeravtryck saknas i Eurodac och Sverige därmed blir deras första asylland?

Vi har dock inte fått något uttömmande svar på vår fråga från Migrationsverket.

Under en lång tid har den svenska regeringen drivit ett nytt system som skulle ersätta Dublin-systemet och som innebär tvingande migrantkvoter för alla EU-länder. Förslaget saknar dock stöd helt hos andra EU-medlemmar. Detta innebär att Dublin-systemet kommer att kvarstå under överskådlig framtid samtidigt som Sverige får alltfler returnerade migranter från andra EU-länder.

Egor Putilov
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1054Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons