Butiksstölder eller ”snatteri” som det med ett förmildrande uttryck ofta kallas, är ett bekymmer som kostar handeln miljardbelopp varje år. Efter att situationen kraftigt förvärrats de senaste decennierna stiftades en ny lag där handlare ges rätt att porta kända butikstjuvar. Men åklagarmyndigheten meddelar i de flesta fall avslag på sådana ansökningar, något som utsatta handlare menar sätter lagen ur spel.

Butikstjuvar kommer i många skepnader men de grupper som handlarna haft störst och ökande problem med på senare tid är invandrarungdomar som inte bara stjäl i butiken utan också ofta uppträder hotfullt och våldsamt mot butikspersonalen.

En annan grupp som man länge haft bekymmer med är romer, inhemska men på senare tid också hitresta ligor från Rumänien och Bulgarien. Påtända narkomaner förekommer liksom fattigpensionärer som plockar på sig sådant deras låga pension inte räcker till att köpa.

Efter starka påtryckningar från alltmer utsatta och otrygga handlare och deras intresseorganisationer klubbades i mars i år en ny lag som ger handlarna rätt att portförbjuda butikstjuvar och personer som vandaliserat eller uppträtt hotfullt eller våldsamt i butiken. Lagen välkomnades av handeln.

Glädje har förbytts i besvikelse

Bara några månader senare förbyts glädjen dock i besvikelse när det visar sig att åklagare, som måste godkänna varje sådan portning, i en stor majoritet av fallen väljer att meddela avslag på ansökan. Av de 300 ansökningar som lämnats in efter den 1 mars och fram till den 31 juli har 230 fått nej.

En av dem som fått avslag är Carl-Johan Winblad som driver en Ica-butik i Östersund. Han befarar nu att stölderna i hans butik och det ekonomiska svinnet kommer att fortsätta och att personalen kommer att känna sig fortsatt otrygg på sin arbetsplats.

Ofta är det när butikstjuvarna blir påkomna av personalen som situationen blir hotfull och våldsam. Det här leder till att anställda slutar och att det blir svårare för den som driver butik att nyanställa. I Carl-Johans fall har flera anställda sagt att de inte längre vågar arbeta kvällstid.

– Man förstår nog inte hur jobbiga de här situationerna är. Det kan ju vara påtända personer som kommer in och snattar och som skiter fullständigt i lagar och regler, förklarar han för SVT.

Carl-Johan ger inte mycket för åklagarens motivering till avslaget. Det grundar sig på en bedömning att det ”inte är säkert” att de personer som Carl-Johan vill se portade från butiken kommer att fortsätta med sin brottsliga verksamhet.

Den aktuelle åklagaren vill inte svara på SVT:s frågor med hänvisning till att han är på semester. I avslagsbeslutet som är offentlig handling anges dock att åklagaren anser att det saknas tillräckliga skäl för att meddela ett tillträdesförbud, som det på juridikspråk kallas.

En moment 22-situation

Åklagaren skriver vidare att det inte har ”varit fråga om några tidigare lagföringar avseende aktuell butik”, det vill säga att ingen tidigare har dömts för brott i butiken. Det är en motivering som Carl-Johan är kritisk till eftersom den grundar sig på att polisen bara lagt ned alla anmälningar som han lämnat in.

– Vi har visat genom flera polisanmälningar att det här är återkommande brottslighet som drabbar oss. Men de anmälningarna blev nedlagda och då hamnar vi ett moment 22. Vi anmäler brott men de läggs ner och därmed får vi ingen fällande dom. Något som man alltså vill ha för att utfärda ett tillståndsförbud. Det är väldigt frustrerande.

Carl-Johan har överklagat avslaget till högre instans. Något beslut på överklagandet har ännu inte kommit. Under tiden fortsätter Ica-butikens personal att brottas med stölder, hot och våld.