Ungern kritiserar svenska UD för att hyckla
Sveriges utrikesminister, Ann Linde / Ungerns statsminister, Viktor Orbán Foto: Kristian Pohl / Zoltán Fischer

Sveriges utrikesdepartement publicerade sin halvårsrapport om Ungern i onsdags. ”De verkar ganska oroliga men hela rapporten osar hyckleri”, uppger den ungerske statsministerns internationella kommunikationskontor.

Den 23 sidiga rapporten inleder med att konstatera att ”Ungern är en parlamentarisk demokrati med regelbundna val. Författningen föreskriver en maktdelning mellan lagstiftande, verkställande och dömande makt och garanterar oberoende domstolar”. Därefter hävdas att: ”Utvecklingen för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i Ungern är dock oroande”.

Rapporten är, med få undantag, genomgående negativ till dagens Ungern. Bland annat kritiseras rättsstaten, mediefriheten, rättsväsendet, hur val genomförs, korruption och förhållandet till icke-statliga organisationer.

LÄS ÄVEN: Victor Orbán: ”Det är förbjudet att säga så i Europa, men migrationen är en organiserad invasion”

Agenda att svartmåla Ungern

Inget av detta är värt att förvånas över skriver About Hungary, som menar att det svenska utrikesministeriet förlitat sig på informationskällor med en agenda att svartmåla Ungern. Transparency International och World Justice Project omnämns.

Det är dock inte den vinklade och felaktiga informationen som About Hungary störs över i första hand utan snarare det bakomliggande svenska hyckleriet.

Enligt rapporten är ungerska val ”fria men inte rättvisa”. Detta samtidigt som Sverige kritiserats åtskilliga gånger av OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) för brister i de demokratiska institutionerna och mänskliga rättigheterna.

Valet 2022 blir det första någonsin i Sverige som på ett korrekt vis säkerställer väljarnas rätt till valhemlighet. ”Grattis till de svenska väljarna!”, utropar About Hungary och konstaterar samtidigt att detta har säkerställts i Ungern i årtionden.

LÄS ÄVEN: Linde gratulerar med Ramadan på Kristi himmelsfärdsdag

”Politisering av de högre rättsinstanserna”

2018 kritiserades Sverige av OSSE dels för otillräckligt skydd av valhemligheten men även för att att valsedlar inte distribuerats på ett likvärdigt sätt för alla partier som deltog i valet. 2021 tog utrikesminister Ann Linde (S) över styret av organisationen.

Enligt svenska UD pågår ett ”försvagande av den ungerska rättsstaten” och en ”politisering av de högre rättsinstanserna”. Samtidigt utses domare i Sverige direkt av regeringen och merparten av nämndemännen är politiskt tillsatta, vilket riskerar leda till politiskt motiverade domar. Ett exempel är när muslimska nämndemän från Centerpartiet tillämpade sharialagar i svensk domstol 2018.

LÄS ÄVEN: Etablissemanget tål inte konkurrens – manar till krig mot uppstickare

Det svenska hyckleriet lyser igenom

Angående pressfriheten, skriver svenska UD att situationen i Ungern är ”oroande”. Bland annat kritiseras koncentrationen av ägandet av mediabolag i landet. Samtidigt är ägandet i Sverige till stor del koncentrerat på ett fåtal händer där exempelvis Bonnier och Schibsted tillsammans uppges ha en marknadsandel på nära 50 procent.

TV4, som tidigare ägdes av Bonnier, ägs idag till nästan 40 procent av den svenska staten. Detta betyder att utöver de stora public service -kanalerna SVT1 och SVT2, kontrollerar staten till stor del även landets största kommersiella kanal.

Det svenska hyckleriet lyser igenom, menar About Hungary och undrar om det inte är så att situationen gällande mediefriheten i Sverige är mer ”oroande” än den i Ungern.

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Almgren

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Vill du slippa reklamen och samtidigt stötta Samnytt
Bli då prenumerant och välj annonsfritt eller om du hellre vill donera välj det alternativet!