Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelar att målet för när alla ska vara vaccinerade mot covid-19 åter flyttas fram. Nytt måldatum blir först den 5 september.

Beskedet lämnades på en pressträff på fredagen – samma dag som vaccinationerna enligt det ursprungliga löftet skulle ha varit slutförda. Men nu dröjer det alltså nära ytterligare ett halvår innan alla är skyddade mot viruset. Under tiden fortsätter nedstängningen av samhället.

Det är inte första gången som vaccinationsmålet flyttas fram. Nyligen angavs 15 augusti som slutdatum men nu adderas det alltså med nästan ytterligare en månad.

Biverkningar och brist på vaccin

Som orsak till de ytterligare förseningarna angavs de allvarliga, i vissa fall dödliga, biverkningar som konstaterats för Astra Zenecas vaccin. Även Janssens vaccin har på grund av biverkningar belagts med åldersrestriktioner för vilka som kan få det insprutat i kroppen.

Flera regioner har dock tidigare meddelat att orsaken till att man inte kan uppfylla regeringens mål är att det saknats vaccin, i vissa fall har så mycket som två tredjedelar av de utlovade doserna inte levererats.

På en direkt fråga om regeringen är säker på att det nu satta slutdatumet kan hållas och inte behöver flyttas fram ytterligare, svarade socialminister Lena Hallengren (S) att hon i varje fall känner sig säker på ett känslomässigt plan just nu i stunden.

– Säkra såtillvida att det här är vad vi känner oss säkra på just nu.

LÄS ÄVEN: Vaccinationshaveriet fortsätter – två tredjedelar av vaccinen saknas
LÄS ÄVEN: Regioner ger upp vaccinationsmål

Berömde sig själv

Hallengren berömde vid pressträffen, trots förseningsbeskedet, sin regering för att ha uppnått en ”fantastisk milstolpe” i vaccinationsprogrammet och förklarade för åhörarna den ”viktiga skillnaden” mellan att flytta fram ”målet” som regeringen nu gör jämfört med att flytta fram ”ambitionen”. Hallengren ställde samtidigt i utsikt ”ett samhälle utan coronarestriktioner”.

Bara häromdagen aviserade samtidigt regeringen att man överväger att permanenta en del av de inskränkningar i de medborgerliga fri- och rättigheterna som införts med hänvisning till pandemin. Man kallar det för ”ett nytt normalläge” och ska utreda hur mycket detta i frihetlighet kommer att skilja sig från vad som gällde innan corona-viruset slog till.

LÄS ÄVEN: Regeringen: Vi återgår inte till det normala när pandemin är över

Hittills har mindre än 20 procent fått sin första vaccinationsdos och färre än var tionde den andra. Det är en vaccinationstakt långt efter många andra jämförbara länder. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson som också närvarade vid pressträffen angav som en orsak till att det går långsamt svårigheter med att få utrikes födda att gå och vaccinera sig.

Ökat förtroende för Hallengren

Trots schabbel med vaccinationsprogrammet ökar förtroendet bland väljarna för socialministern. Enligt en färsk opinionsundersökning från Ipsos finansierad av Dagens Nyheter anser 34 procent av de tillfrågade att Lena Hallengren gör ett ”i huvudsak bra jobb”. Det är en ökning med tio procentenheter sedan förra mätningen för två månader sedan.

Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring tror dock inte att det i första hand är socialministerns skickliga hantering av pandemin som ligger bakom siffrorna. I stället pekar han på den sympati som Hallengren fått efter att hon nyligen gick ut och berättade att hon drabbats av bröstcancer men trots operation och cellgiftsbehandling valt att fortsätta arbeta i stället för att sjukskriva sig.

Den teorin stöds av att andra ansvariga personer för hanteringen av pandemin får se sina förtroendesiffror sjunka. Exempelvis ger bara drygt var fjärde statsminister Stefan Löfven (S) godkänt för sina corona-insatser. Folkhälsomyndighetens frontfigur, statsepidemiolog Anders Tegnell, får de lägsta förtroendesiffrorna någonsin.

Institutioner kopplade till pandemihanteringen får också se sina förtroendesiffror sjunka. Det gäller bland annat Folkhälsomyndigheten men också Socialstyrelsen som får sin historiskt lägsta notering i Ipsos mätning.