storsta-invandrarlanderna-2021

Från dessa tio länder kom flest invandrare till Sverige under år 2021.

Inrikes

Valåret: Migrationsverket tar bort statistik om nationaliteter

Publicerad 3/27/2022
Annons

Går man in och läser på Migrationsverkets överssiktssida för uppehållstillstånd så ser man att verket för år 2020 delade upp statistiken över förstagångsuppehållstilstånd på nationalitet och 31 olika skäl. Nu har verket slutat publicera statistik om varför olika nationaliteter får stanna. Detsamma gäller statistik om inom vilka yrken arbetskraftsinvandrare från olika länder jobbar. Samnytt har lyckats få ut viss dold statistik som vi kan presentera här.

För år 2020 har Migrationsverket i ett tidigare publicerat pdf-dokument delat upp de som fick förstagångsuppehållstillstånd utifrån nationalitet och ett trettiotal olika skäl till att uppehållstillståndet beviljades. I pdf-dokumentet ser man bland annat att från Somalia var det ingen av de 1 348 som fick uppehållstillstånd som fick det för att arbeta eller som anhöriga till arbetskraftsinvandrare. När det gäller exempelvis Indien så var det 2 892 personer som under 2020 fick uppehållstillstånd som arbetskraft och ännu fler, 2 973, fick uppehållstillstånd som anhöriga till arbetskraftsinvandrare. Totalt kom 9 495 indier under år 2020.

Försämrad statistik under valåret

I sina månadsrapporter fram till och med november 2021 publicerade Migrationsverket statistik om varje nationalitet uppdelat på 31 olika kategorier. När det blev dags att publicera helårsstatistiken för 2021 valde verket att plocka bort all statistik som publicerats fram till och med november månad för att ersätta den med en försämrad version.

I helårsstatistiken för 2021 som Migrationsverket numera publicerat samt månadsstatistiken fram till och med februari 2022 har all information om de invandrades nationalitet och kön tagits bort. Viss information finns att tillgå via en undersida för asylstatistik.

Slutar göra pdf-dokument

Den 3 mars förklarar Migrationsverket i ett mejl varför de numera slutat publicera pdf-dokument för att istället bara publicera Excel-filer:

Migrationsverket har i nuläget valt att endast publicera statistik i excel-format för att vara säker på att de krav som ställs i EU:s tillgänglighetsdirektiv kan tillgodoses. Vårt främsta fokus är att publicera korrekt och ändamålsenlig statistik i ett tillgänglighetsanpassat format. Myndigheten kommer under året att genomföra ett internt arbete med att se över vilken statistik som publiceras på hemsidan och även se över i vilket format statistiken ska publiceras.

Försämrad statistik även om arbetskraftsinvandring

Går man in på Migrationsverkets statistiksida om arbetskraftsinvandring så har även här skett en kraftig försämring. Det går att se hur många från olika länder som fått uppehållstillstånd som arbetskraft under år 2021 och början av 2022.

Det går dock inte längre att se inom vilka yrkesområden olika nationaliteter jobbar. Detta är möjligt för helåret 2020 och tidigare år. Notera att ”anhöriga till arbetskraftsinvandrare” brukar vara en ungefär lika stor grupp som arbetskraftsinvandrarna själva.

Samnytt har fått ut mörkad statistik

Samnytt har begärt ut ett kostnadsförslag för att få ut samma statistik för år 2021 som Migrationsverket tidigare publicerat på sin hemsida för år 2020 och tidigare år. Vi fick då ut viss statistik för år 2021 gratis som återfinns här. Migrationsverket meddelar att siffrorna kommer från deras gamla system och därför kan skilja sig från den officiella statistiken.

I statistiken för 2021 kan man återigen se att noll somalier fick komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare trots att 748 personer från landet fick förstagångsuppehållstillstånd. När det gäller exempelvis indier så var det 4 087 personer som fick förstagångsuppehållstillstånd som arbetskraft och precis lika många, 4 087 personer, som fick komma som anhöriga till arbetskraftsinvandrare. Totalt fick 12 375 indier förstagångsuppehållstillstånd under år 2021.

När det gäller uppehållstillstånd för studier så ser man i statistiksammanställningen bland annat att detta är en möjlighet som i stor grad utnyttjas av pakistanier. Totalt 1 973 pakistanier fick förstagångsuppehållstillstånd för att studera eller som anhöriga till studerande under år 2021. Dessa utgjorde närmare 40 procent av de totalt 5 161 pakistanier som fick förstagångsuppehållstillstånd under året.

De största invandrargrupperna 2021

De tio länder som försedde Sverige med flest invandrare under 2021 var:

1. Indien 12 375 invandrare
2. Syrien 6 960 invandrare
3. Thailand 6 497 invandrare
4. Pakistan 5 161 invandrare
5. Afghanistan 3 830 invandrare
6. Kina 3 712 invandrare
7. Iran 3 570 invandrare
8. Ukraina 3 335 invandrare
9. Irak 3 225 invandrare
10. Eritrea 2 873 invandrare

Länder inom EU/EES finns inte med i statistiken. Notera att invandringen från länder som Thailand och Ukraina kan ha innefattat en stor andel säsongsarbetskraft inom jordbruk/bärplockning som redan åkt tillbaka till sina hemländer.

Tomas Svantesson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1053Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons