Enligt undersökningen Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år och kartlägger levnadsvanor hos unga uppger åtta procent av huvudstadens ungdomar att de utsatts för rån under det senaste året. Värst är situationen i Skarpnäck där 19 procent av pojkarna uppger att de rånats under de senaste tolv månaderna.

I Kungsholmen, Älvsjö och Hägersten Liljeholmen uppger tolv procent av ungdomarna i årskurs två på gymnasiet att de har blivit rånade det senaste året.

I Skarpnäck är motsvarande andel för pojkar 19 procent och i årskurs nio i samma stadsdel har 13 procent av pojkarna drabbats.

Skarpnäck sticker ut

Skarpnäck sticker även ut på andra områden. Drygt var femte pojke i stadsdelen i årskurs två på gymnasiet och årskurs nio har känt sig allvarligt hotad under det senaste året.

Här känner sig också drygt var tredje pojke och flicka i årskurs två på gymnasiet ganska eller mycket otrygga om de går ut ensamma sent en kväll.

Utsattheten för rån och otryggheten gör att många pojkar beväpnar sig med kniv eller knogjärn.