Var tredje barnaföderska nu invandrare
Foto: Faksimil Facebook

Svenskarna blir allt färre och invandrarna allt fler, både i demografisk andel av befolkningen och i absoluta tal. Vid sidan av massinvandringen är det ett högt barnafödande bland utlandsfödda kvinnor och ett allt lägre dito bland svenska kvinnor som driver utvecklingen.

Den demografiska profilen för bosatta i Sverige förändras dramatiskt och i snabb takt. I städer som Malmö och Södertälje är svenskar redan i minoritet och i många bostadsområden lyser svenskar nästan helt med sin frånvaro. Om nuvarande utveckling fortsätter kommer svenskar att vara en minoritet i Sverige om bara några decennier.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: Befolkningsutbytet bekräftat i ny prognos

Det är inte bara Sveriges exceptionellt höga massinvandring som driver på utvecklingen utan också att utlandsfödda kvinnor står för en allt större andel av nativiteten. Detta samtidigt som svenska kvinnor föder allt färre barn. Redan idag är så många som var tredje nybliven mamma född i utlandet, vilket är en drastisk ökning på bara några få decennier.

På 1970-talet hade endast ett av tio nyfödda en utlandsfödd mamma. Idag är den andelen mer än tredubblad och enligt SCB:s prognos är det en utveckling som, om inga åtgärder vidtas, kommer att fortsätta fram till och förbi den brytpunkt när en minoritet nyfödda barn i Sverige har en svensk mamma.

Allt fler föds in i segregation och parallellsamhällen

Samtidigt som andelen utlandsfödda mammor ökar, är det bland dessa också jämfört med tidigare avsevärt fler som är födda i geografiskt och kulturellt avlägsna länder, vars barn föds in i parallellsamhällen och segregation med osvenska värderingar.

Eftersom andelen svenska mammor fortfarande är fler än de utlandsfödda och föder allt färre barn, sjunker barnafödandet fortfarande totalt sett. Befolkningen som helhet växer dock till följd av massinvandringen.

På lite sikt kommer dock barnafödandet i Sverige att sluta minska och i stället öka när andelen utlandsfödda kvinnor från kulturer där man traditionellt skaffar många barn blir flera. Svenska barn till svenska föräldrar fortsätter dock att minska med andra generationens utomvästliga invandrare ökar, varav en hög andel precis som idag kommer att vara dåligt integrerade i det vi idag ser som svensk kultur och svenska värderingar.

I SCB:s demografiska långtidsprognos ser man i motsats till nuvarande en utplaning av andelen utlandsfödda mammor och efter 2070 till och med en liten minskning. Det är oklart vad myndigheten grundar den prognosen på. Med en fortsatt, i huvudsak utomvästlig, invandring på cirka 100 000 personer varje år och ett fortsatt sjunkande barnafödande bland svenska kvinnor pekar det mesta på att den nuvarande trenden i stället består och accelererar.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: ”Här är folkutbytet, Morgan”

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Mats Dagerlind

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.