arbetsförmedlingen

Foto: Peter Kroon.

Inrikes

Varannan arbetslös invandrare saknar gymnasieutbildning

Publicerad 10/5/2020
Annons

På måndagen publicerade Arbetsförmedlingen uppdaterade sysselsättningssiffror. Arbetslösheten ligger kvar på 9,0 procent – långt från den lägsta i EU, som regeringen Löfven tidigare lovade väljarna att Sverige skulle ha år 2020 om man fick förtroende att regera landet. Arbetslösheten är också fortsatt ojämnt fördelad, något som myndigheten bland annat tillskrivs den avsevärda skillnaden i utbildningsnivå mellan inrikes och utrikes födda.

”Fler går till jobb och studier” är rubriken på Arbetsförmedlingens pressmeddelande. Men det är en sanning med modifikation framgår om man tar del av underlaget. Uppgiften gäller personer med god utbildning och som bara tillfälligt varit borta från arbetsmarknaden.

Arbetslösa som saknar utbildning ”har ett svårare utgångsläge” konstaterar myndigheten och berättar samtidigt att invandrare är kraftigt överrepresenterade i den gruppen.

Bland arbetslösa inrikes födda är det 18 procent som inte har gymnasieutbildning. Motsvarande siffra för utrikes födda är 43 procent och rimmar illa med uppgifter om ”tilltagande komptensregn” som bland SVT rapporterat i sin bevakning av migrationen till Sverige.

Det kan i sammanhanget nämnas att uppdelningen på inrikes och utrikes födda är ett trubbigt verktyg för att mäta hur den asylrelaterade invandringen påverkar utbdildningsnivå och sysselsättning. Detta eftersom det bland de inrikes födda finns många med utomvästlig invandrarbakgrund och bland utrikes födda många med bakgrund i utvecklade länder.

Det relevanta utbildnings- och sysselsättningsgapet är i verkligheten betydligt större än det Arbetsförmedlingen redovisar. Den siffra för utbildningsnivå som myndigheten valt säger heller inget om hur många som inte ens har fullgjord grundskola, vilket är en ansenlig andel av personer i vissa invandrargrupper, såväl födda i som utanför Sverige.

Arbetsförmedlingen konstaterar att den enskilt viktigaste faktorn för att kunna eteblera sig på arbetsmarknaden mer varaktigt är att man har en gymnasieutbildning.

– När efterfrågan på arbetskraft går upp igen är det i första hand personer med kort arbetslöshetstid, tidigare arbetslivserfarenhet och gymnasieutbildning som först lämnar arbetslösheten, konstaterar myndighetens egen analyschef Annika Sundén.

Myndigheten konstaterar i sin veckorapportering vidare att den coronarelaterade ekonomiska krisen slagit och fortsätter slå förhållandevis hårdare mot branscher där många av de som är nya på arbetsmarknaden återfinns – främst invandrare men också unga svenskar.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1249”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons