En man som sökte akut vård för upprepade krampanfall lades in för observation och behandling. På grund av platsbrist fick mannen inte vård på rätt avdelning. På morgonen låg han död i sin säng.

Mannen kom in till Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg tidigare i år. Utöver krampanfallen hade han även ett försämrat allmäntillstånd. Hans tillstånd orsakades sannolikt av alkoholabstinens.

LÄS ÄVEN: Fullt på sjukhuset – patienter får grytlock i stället för larm

Man beslutade att lägga in mannen för observation och behandling. Beslut om övervakningsnivå saknas dock. På grund av platsbristen fick han inte vård inom internmedicinska specialiteter, i stället hamnade han på en kirurgisk avdelning som ”utlokaliserad” medicinpaitent.

Av anmälan framgår att personalen på avdelningen upplevde en osäkerhet då man ”inte har vana att vårda denna typ av patienter”. Mannen kontrollerades varannan timme men på morgonen hittades han död i sin säng.

Brister i rutiner

I anmälan till Ivo konstaterar sjukhuset att man haft brister i sina rutiner vid flera moment. Samtidigt går det enligt Sahlgrenska inte att fastställa om dödsfallet hade kunnat undvikas ifall mannen vårdats på annan avdelning eller haft en högre grad av övervakning.

– Vi har rutiner. Men händelsen belyser att dessa behöver skärpas ytterligare, säger chefläkare Per-Olof Hansson till Göteborgs-Posten.

LÄS ÄVEN: AVSLÖJAR: Läkarna hånar och hänger ut sina patienter i chatt

Han tror att mannens öde med största sannolikhet blivit densamma även på en annan vårdenhet.