facades-3534458_1280 (1)

Stockholm

Partner

Varför Stockholm är ett hållbart alternativ till andra storstäder i världen

Publicerad 1/13/2021
Annons

Sverige är kända för att ligga långt fram vad gäller hållbarhet, samt omtalas ständigt runt om i världen som en förebild för hur man ska hantera hållbarhet. Det här är ett av få länder som bränner sina sopor för att kunna använda energin för att värma hushåll, driva bussar och liknande aktiviteter. Men frågan är, vilka andra smarta lösningar och aspekter är det som gör att Stockholm är ett riktigt hållbart alternativ till andra storstäder i världen? Häng med så ska vi berätta!

Vad Stockholm gör i form av hållbarhet

Stockholm gör ganska mycket när det gäller hållbarhet. Här tas kontinuerliga steg för att förbättra hållbarheten i samhället, samt ser till att inkludera alla invånare för att skapa en så hållbar framtid som möjligt. Ambitionen är att skapa en så klimatsmart stad som möjligt, samt att det ska vara enkelt för att invånare att kunna välja en miljövänlig och klimatsmart livsstil. Som tur är tycker många av invånarna om att vara med och delta i att försöka skapa en så klimatsmart stad som möjligt, vilket är en av anledningarna till varför Stockholm som helhet lyckas så bra.

Men vad gör Stockholm egentligen för att försöka uppnå dessa mål? Här är några typiska exempel:

Här används hållbara transportmedel. En stor del av Stockholms invånare använder kollektivtrafik, gång eller cykel för att ta sig fram i staden, vilket sänker miljöpåverkan i jämförelse med exempelvis bil eller taxi. Målet är att vara fritt från fossila bränslen vid 2040, vilket både är ett ambitiöst och uppnåeligt mål. Introduktionen av elsparkcyklar har även varit ett välkommet tillskott ur miljösynpunkt.

Hållbar energianvändning är en prioritet. Under årets kallare månader går det åt ganska mycket energi till att värma upp hushållen. Ingen vill väl sitta och frysa hemma i TV-soffan, eller när de spelar på olika online casino Sverige? Just nu används ungefär 85% fjärrvärme och 15% el för att värma upp hushållen, samt att det ständigt tas nya steg och förbättringar för att göra uppvärmningen så klimatsmart som möjligt.

Utöver detta har Stockholm stora planer för att förbättra miljöpåverkan i helhet. Det finns planer för hur luft, vatten, avfall och annat ska komma att förbättras, samt att alla punkter bearbetas och förbättras för varje dag som går. Med tanke på Stockholms tidigare framgångsrika implementeringar kommer vi med största sannolikhet att få se ett väldigt klimatsmart Stockholm i framtiden.

Andra parametrar som Stockholm jobbar hårt med

Förutom hållbarhet ur en miljösynpunkt vill även Stockholm se till att dess invånare får ta del av en så ekonomisk och social hållbarhet som möjligt. Detta innebär att alla ska ha möjlighet till att uppnå en så god fysik och sociala hälsa som möjligt, självklart efter allas egna förutsättningar. I takt med att Stockholm växer måste även utbyggnaden och effektiviseringen förbättras för att kunna tillgodose framtida behov, samtidigt som de även uppnår alla punkter vad gäller miljöpåverkan och klimatet.

Summering

Sverige som helhet är väldigt duktiga vad gäller hållbarhet, samt att Stockholm ställer sig ganska bra i jämförelse med andra större städer runt om i världen. Här finns planer för att göra Stockholm till en av världens mest klimatsmarta städer, vilket bevisas med målet för att bli fritt från fossila bränslen till och med 2040. Även många andra parametrar övervägs och planeras för att förbättras inom framtiden.

Invånarna tar stort ansvar för att dra sitt strå till stacken. Över 800,000 personer reser varje år med kollektivtrafik, vilket är ett tydligt bevisar för att de allra flesta väljer kollektiva transportmedel istället för bil eller taxi, samtidigt som många promenerar eller cyklar i staden.

Externt Material
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
646Demonstration mot svenskt WHO-medlemskap
Annons