vindkraft-bild-per-egevad-flickr

Bild: Per Egevad.

Ekonomi

VARNINGEN: Regeringens satsning på vindkraft kan göra läget för svensk industri desperat

Publicerad 2/8/2021
Annons

Under rådande elbrist och rusande priser då regeringen stängt ned Ringhals 1 och man får importera kolkraftsel samt starta Karlshamns oljeverk, går regeringen fram med ett förslag som enligt experterna skulle förvärra läget ytterligare.

Förslaget handlar om slopandet av anslutningsavgiften till stamnätet för havsbaserad vindkraft och skulle innebära ytterligare höjda kostnader för näringslivet. Enligt regeringen skulle satsningen skala upp produktionen i havsbaserad vindkraft och förse Sverige med stabil och hög effekt.

Men tunga remissinstanser och expertmyndigheter är inte imponerade. Redan 2018 varnade Energimyndigheten för att ”ett särskilt stöd för havsbaserad vindkraft inte är samhällsekonomiskt lönsamt”.

I regeringens konsekvensanalys skriver man att stödinsatsen kommer att bekostas av Svenska kraftnät och slutligen finansieras av nätkundskollektivet – alltså elkunderna. Detta skulle i sin tur innebära betydligt ökade kostnader för tunga elkonsumenter inom industrin.

LÄS ÄVEN: Trots hotande elbrist – nu tas nästa reaktor i Ringhals ur drift

Även på Svenskt näringsliv sågar man förslaget.

– Det här är en subvention som slår undan elmarknadens funktion och ger Svenska Kraftnät ännu svårare att hinna med sitt uppdrag och dessutom läggs kostnaden på elkonsumenten, säger Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, till fPlus.

Hon ser det som märkligt att regeringen lägger fram ett förslag med fokus på havsbaserad elproduktion då det är uppenbart att det är det befintliga elnätet på land som måste byggas ut för att lösa flaskhalsar.

För en vecka sedan gick dessutom Svenska kraftnät själva ut och varnade för att påfallande påfrestningar i elsystemet är att vänta.

Politiska skäl

Skälen till att regeringen trots Energimyndighetens rekommendationer ändå går vidare tror man är rent politiska.

Håkansdotter får medhåll av Johan Svenningsson, vd för Kraftbolaget Uniper Sverige som efterfrågar ett stopp på alla subventioner då de av allt att döma tränger ut andra viktiga energislag som är väsentliga för att stabilisera det svenska elsystemet.

Bättre vore det att låta alla energislag kunna producera el efter lika villkor och i stället fokusera på att skapa ett stabilare elsystem, menar han.

LÄS ÄVEN: MP-toppens hån mot Sveriges industri: ”Vi har ingen elbrist”

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
840Ryssland fick skulden för möjlig ukrainsk attack på civila
Annons