elpriser-7635-feat
Ekonomi

Varningen: Rekordhöga elpriserna kan flerdubblas

Publicerad 6/9/2023
Annons

Att betala 40 kronor i eluppvärmningskostnad av vatten till en tio minuter lång dusch beskrevs i augusti förra året som ”chockpriser”. Nu varnas för att den toppnoteringen inom kort kan komma att ses som ”rena mellandagsrean”. I kringliggande länder kostade varje hygientillfälle vid samma tidpunkt 200 kr eller mer och där riskerar Sverige också att hamna i en nära framtid.

Det är Svenska Dagbladets ledarskribent Peter Wennblad som utfärdar elprisvarning. Svensken måste som en konsekvens av det rödgröna energipolitiska vanstyret förbereda sig på att slanta upp 200 kronor om han eller hon vill fortsätta ta en dusch på morgonen eller kvällen.

Så mycket kostade tio minuters kroppshygien i våra baltiska grannländer Estland, Lettland och Litauen när elpriset den 17 augusti förra året steg till motsvarande 46 kronor per kilowattimme. Effektbristen var akut, priset på elbörsen skenade och länderna var en hårsmån från att behöva stänga av elen helt för stor grupper användare.

Wennblad menar att Svenska kraftnäts (SVK) senaste kraftbalansrapport måste tolkas som att risken för att Sverige återkommande den närmaste tiden hamnar i liknande situationer är överhängande.

Effekttillräckligheten otillräcklig

I rapporten prognosticerar SVK det man kallar effekttillräckligheten – balansen mellan elanvändning och elproduktion för kommande sommar och vinter. Läget beskrivs som fortsatt mycket ansträngt till följd av brist på energi – en direkt följd av de tidigare rödgröna regeringsbesluten att forcera fram en nedläggning av kärnkraften och försöka ersätta den med mer opålitlig vindkraft.

Värst är det för hushåll och företag i södra Sverige och vi är och kommer att vara fortsatt beroende av att importera stora mängder el för att kompensera för kärnkraftsbortfallet, el som i vissa fall kan vara producerad på ett avsevärt smutsigare och mer negativt klimatpåverkande sätt. Osäkerheten beskrivs samtidigt som stor huruvida det kommer att finnas el att importera då vi inte kan räkna med att andra länder har den överproduktion som behövs för att rädda Sverige.

Går inte att planera med opålitlig vindkraft

SVK erkänner i sin rapport också det som många vindkraftskritiker länge varnat för. Det går inte att planera, prognostisera och balansera tillgången på el med efterfrågan när produktionen till allt större andel utgörs av vindkraft som bara levererar när det blåser. Om vädrets makter inte står oss bi när efterfrågan på el är hög – exempelvis en kall vinterdag – kan förra årets baltiska augustipriser bli svensk realitet.

Svenska kraftnät vidgår, som Wennblad tolkar det, att ekvationen för framtida planer på produktion och konsumtion inte överhuvudtaget går ihop. De stora gröna skrytprojekten på fossilfritt stål – H2 Green Steel utanför Boden och Hybrit i Gällivare – kommer att sluka så el i sådan omfattning att det vida överskrider gränsen för det möjliga beträffande att bygga ut produktion och överföringskapacitet i det svenska elförsörjningssystemet.

9 000 megawatt i elunderskott

SVK prognostiserar att Sverige redan 2026-2027 kommer att ha ett effektunderskott på hela 9 000 megawatt när belastningen på nätet är som störst. Det är en siffra som motsvarar vad samtliga fortfarande driftsatta kärnkraftverk producerar. Även om vi inte lagt ned fungerande kärnkraft i ungefär samma storleksordning hade det blivit problem. Nu går utvecklingen mot katastrof.

Wennblad påtalar att sammanbrottet i baltländernas elsystem i augusti förra året då priset på en kilowattimme skenade till 46 kronor föranleddes av ett effektunderskott på ”bara” 2 megawatt. SVK talar i sin rapport alltså om mer än det fyrdubbla.

25 minusgrader och avstängd el

Och det som beskrivs är ändå inte ett värstascenario. Svenska kraftnäts prognos utgår exempelvis ifrån genomsnittliga vintertemperaturer. Skulle vi få ordentliga köldknäppar kan efterfrågan och därmed underskottet på el bli ännu större. Att få elen avstängd när det är 25 minusgrader och bostaden utkyld är i så fall något vi bör förbereda oss på, med varma kläder och/eller alternativa – läs: fossila – sätt att värma upp våra hus.

SVK sätter nu sitt hopp till att de tidigare nämnda stora gröna och elslukande skrytprojekten ska drabbas av förseningar. I rapporten ser man alltså, något uppseendeväckande, som räddningen för Sveriges elförsörjning att de energipolitiska planerna går i stöpet – ju mer politikerna och de grönt omställande företagen misslyckas, desto bättre för landet.

Om planerna går i lås bådar det enligt Svenska kraftnät illa för många av oss. ”Svenska familjer får vänja sig vid elräkningar på en nivå som får förra årets skräckfakturor att framstå som mellandagsrea” skriver Wennblad och manar såväl politiker som grönsatsande industriföretag att ”tänka om” – produktionen måste säkras innan konsumtionen tillåts skena iväg.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1249”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons