vatten
Vetenskap

Vatten genererat av luft kan bli räddningen för nödställda områden

Publicerad 6/25/2021
Annons

I en studie utförd på Tel Avivs universitet som beskrivs som den första i sitt slag har forskare konstaterat att vatten genererat ur luft i hjärtat av ett urbant område, Tel Aviv, uppfyllde alla stränga regler för dricksvatten som både israeliska myndigheter och Världshälsoorganisationen, WHO, sätter.

Forskargruppen undersökte kvaliteten på vatten som producerats ur vattenånga i den urbana atmosfären, som karaktäriseras av industri och storskalig byggnation, och fann att det var lämpligt att användas som dricksvatten.

Enligt gruppen kräver den ökade bristen på rent dricksvatten runtom i världen tänkande utanför boxen och utvecklandet av nya tekniker för att producera drickbart vatten. Jordens atmosfär är en vida och förnybar källa till vatten som kan bli en alternativ källa till dricksvatten. Atmosfären innehåller miljarder ton vatten varav 98 procent i en gasform – vattenånga.

Studien är den första i sitt slag i världen då man undersökt luftföreringar från en annan vinkel – dess effekt på dricksvatten som genererats från luften. Man ska inte ha använt någon form av filtrerings- eller behandlingssystem utan vattnet man extraherat kommer direkt ur luften.

Forskarna utförde en lång rad avancerade kemiska analyser av vattnet och fann att i den stora majoriteten fall, inklusive olika årstider och olika tider på dagen, var vattnet som genererats från luften i centrala Tel Aviv säkert att dricka.

Med hjälp av en rad innovativa tekniker för att övervaka atmosfärens sammansättning och genom att använda avancerade statistiska metoder kunde forskarna för första gången kvantitativt koppla samman processen som luften genomgår under dagarna fram till punkten för vattenproduktion och vattenångans kemiska sammansättning.

Olika slags luft från olika världsdelar

Ytterligare en slutsats i studien är att vindens riktning kraftigt påverkan kvaliteten på vattnet. Då vinden exempelvis kommer från öknen hittar man mer kalcium och svavel, och då den kommer från havet påträffas mer klor och natrium. Man kan även identifiera varifrån luften kommer innan det används för att producera vatten. Vatten som produceras av luft från Sahara skiljer sig i sammansättning från vatten producerat av europeisk luft.

Vatten genererat från luft utan behov av dyr infrastruktur för transport kan vara lösningen för länder och områden där man inte har tillgång till hav. Dessa maskiner används redan i flera länder för att ge människor som lever i nödställda områden tillgång till dricksvatten. Från ett ekonomiskt perspektiv ger områden med en hög temperatur och hög fuktighet en desto mer kostnadseffektiv vattenproduktion.

Oron man hade att vatten producerat i urbana områden inte skulle vara lämpligt att dricka kan man i och med studien nu avfärda.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1073Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons