I ett brev till sina leverantörsföretag undertecknat vice vd Torbjörn Wahlborg skriver Vattenfall att man med hänvisning till pandemin kräver en omedelbar prissänkning i befintliga avtal på 20 procent fram till slutet av året. De leverantörer som inte går med på sänkningen hotar Vattenfall indirekt med att riskera hamna i onåd med företaget. ”Det är inte bara ett hot. Det är ett hån mot de företag som vill göra rätt för sig”, säger Pelle Fredriksson, kontorschef på Upplandsschakt.

– Jag kan inte uppfatta detta som något annat än ett rent hot från Vattenfall om att dra in framtida affärer. Det är märkligt att regeringen genom sina stödpaket vill signalera att de hjälper företagen, samtidigt som de med andra handen tar pengar från dem, säger Anders Robertsson som är vd för branschorganisationen Maskinentreprenörerna till fPlus.

Många av Maskinentreprenörernas medlemsföretag som fått brevet beskrivs vara uppgivna över situationen de nu försatts i. Dessa sysslar bland annat med att gräva ned elledningar och har i snitt fem anställda med redan hårt pressade marginaler. Att gå med på en sänkning på 20 procent skulle enligt Robertsson innebära att man är med och bekostar Vattenfalls leverans.

– Som helstatligt bolag borde Vattenfall be staten om de åtgärdspaketen som regeringen presenterat och inte skicka räkningen vidare till småföretagen, som nu kanske tvingas gå i konkurs, säger Anders Robertsson.

I slutet av brevet skriver Vattenfall:

Jag är tacksam för den goda affärsrelation vi har och vill vårda den långsiktigt. Vi kommer självklart att konsolidera våra beställningar till de leverantörer som anstränger sig och vill stödja Vattenfall i dessa extrema tider.

Något Robertsson tycker låter som maffiametoder.

Brev till näringsdepartementet

Maskinentreprenörerna har nu skickat ett brev till näringsdepartementet där man kräver svar på varför Vattenfall agerar som man gör. Man påpekar också att regeringen satsar på många omfattande stödprogram till företag runt om i Sverige samtidigt som Vattenfall går ut och pressar sina leverantörer på redan ingångna avtal – dessutom i ett extra ansträngt läge.

”Det är inte bara oetiskt, det är en fråga om överlevnad för många mindre företag”, skriver man vidare.

Riskerar konkurs

Enligt Pelle Fredriksson, kontorschef på Upplandsschakt, en ekonomisk förening bestående av omkring 80 företag inom maskinentreprenad med ramavtal med Vattenfall, kommer många småföretag nu att gå i konkurs.

– Det är inte bara ett hot. Det är ett hån mot de företag som vill göra rätt för sig. För seriösa företagare i vår näring är det ingen som kan klara en 20-procentig sänkning, säger han.

– Vill man vara kvar som som leverantör så måste man betala för att arbeta åt dem. Det går inte. De får lov att sluta köra för Vattenfall. För många skulle det innebära konkurs att fortsätta.

Halv pudel

På fredagen backar Vattenfall och ber om ursäkt för brevet och påstår att ”tanken var att inleda en dialog” – men framhåller att kravet kvarstår.

– Men grundbudskapet kvarstår, vi måste sänka våra kostnader, säger vice vd Torbjörn Wahlborg till TT.