Samnytt granskar de anonyma troll som sprider hot och hat i sociala medier mot oppositionella politiker, debattörer och journalister. De agerar i flera tätt sammankopplade nätverk bortom allmänhetens insyn, men granskas inte av gammelmedierna. Vilka är de? Vad driver dem? Varför agerar de som de gör? Vi berättar om de anonyma personer som försöker manipulera samhällsdebatten. I den första artikeln i denna granskande serie möter vi Lena Hansson – som erkänner att hon vill tysta oppositionella röster.

Lena Hansson är ett bekant namn för många Twitter-användare. Redan ett år efter att hennes konto startades i september 2017 kallade tidningen Dagens Media kontot ett av de mest inflytelserika inom vänstertwitter.

Sedan dess har kontot fått fler följare som tar del av de 100-150 inlägg som kontot dagligen producerar. Innehållet är oftast hatiskt och hotfullt mot oppositionella politiker, debattörer och journalister:

Här kallas exempelvis SD-politikern och numera producent på Samnytt Kent Ekeroth ”halvportionen” och ”trash”:

Sverigedemokraternas politiker liknas regelbundet vid Hitler och andra nazistiska företrädare:

Men även personer som inte har någon anknytning till SD, men som uppfattas som samhällskritiska, utsätts för hån och hat, inte sällan med rasistiska förtecken. Här publicerar Lena Hansson en bild på undertecknad som får kommentaren ”En rysk svinhund”:

Kommentaren gillas av Lena Hansson:

De borgerliga opinionsbildarna Markus och Rebecca Uvell är en annan återkommande måltavla:

När vi granskar kontots verksamhet verkar det vara ett fåtal noga utvalda måltavlor som attackerna riktas mot.

Samtidigt hyllar kontot regeringens politik och sprider artiklar som stödjer regeringens ståndpunkt i olika frågor. Lena Hansson interagerar ofta med Panikfakta – ett trollnätverk med starka band till rödgröna riksdagspolitiker som Samnytt tidigare granskat – genom att sprida vidare nätverkets publiceringar, men även genom att uttrycka öppet stöd för trollnätverket:

Tillsammans med flera personer ur trollnätverket var kontot drivande i försök att stoppa företag som placerade reklam hos Samnytt och Nyheter Idag och därmed strypa mediernas finansiering:

Två år tidigare var hon tydlig med avsikterna med sina aktiviteter på sociala medier – att tysta meningsmotståndare. Här följer en konversation på kvinnans privata Facebook-konto där hon stoltserar med att den borgerliga skribenten Ivar Arpi ”har droppat” och inte längre deltar i debatten. Näst på tur stod Samnytt:

Lena Hansson som kontot heter är kvinnans riktiga namn. Det finns 588 kvinnor i Sverige med denna namnkombination vilket gör henne i praktiken anonym. Med hjälp av ett tips från ett telekomföretag har vi dock lyckats få ett telefonnummer som användes vid registreringen av kontot. Samma nummer finns på ett telefonabonnemang tecknat i kvinnans namn.

Lena Hansson är född i Stockholm 1959 i en familj med rötter från Västra Götaland. Enligt uppgifter från folkbokföringen har Hansson flyttat ihop med sin nuvarande man i ett modernt hus med havsutsikt i närheten av överklassresorten Marstrand.

På Twitter motsätter sig Hansson den vision om ”ett blekt och homogent samhälle” som hon menar att Sverigedemokraterna vill omdana Sverige till:

När Samnytt kör in i hennes bostadsområde är det dock svårt att kalla det något annat än just blekt och homogent. Enligt Statistiska centralbyrån har det område där Hansson har bott sedan 1990-talet endast 6% invånare med utländsk bakgrund:

I jämförelse var denna andel 33% i resten av Sverige den 31 december 2019. Den vanligaste boendeformen i detta område är villor med äganderätt. Andelen hushåll med ekonomisk standard över rikets median är också ovanligt hög – hela 74%. Så här beskrivs Hanssons bostadsområde av sajten hitta.se:

Bland de vanliga intressena finns antikviteter, trav och galopp, kungligheter och skattefrågor – men även påverkanskampanjer i sociala medier som det visar sig.

Marstrand:

En annan stereotyp om troll på internet är att det är personer som lever på bidrag. När det gäller just Hansson och andra troll från hennes nätverk förekom det spekulationer om vilka som betalar för deras verksamhet. Därför har vi tittat närmare på Hanssons ekonomi.

På Twitter uppger Hansson att hon bodde och arbetade utomlands under längre perioder:

Enligt Skatteverkets uppgifter var hon dock alltid folkbokförd i Sverige.

Har nolltaxerat i 14 år

Av de uppgifter som Skatteverket erhåller följer även att hon slutade arbeta 2003. Myndigheterna har ingen offentlig information om hennes anställningar – vid sidan om ett kortare arbete vid Högskolan i Borås i december 2003. Där jobbade hon i 8 timmar. Eftersom det var så långt tillbaka i tiden har inte högskolan uppgifter om varför Hanssons anställning blev så kortvarig.

Att döma av uppgifter om hennes skattepliktiga inkomster slutade hon att ta emot bidrag och aktivitetsstöd 2006. Trots att Lena Hansson har nolltaxerat sedan 2006 kräver hon högre skatter på Twitter.

Samtidigt har hennes man fortsatt att förvärvsarbeta – med en lön som höjts i princip varje år. Detta innebär att så länge de är tillsammans kan Hansson inte få försörjningsstöd – medan de flesta andra former av stöd som sjukpenning skulle synas i inkomsttabellen. Nedan följer uppgifter som vi begärt från Skatteverket och som visar Hanssons inkomster till vänster och hennes mans till höger:

”FUCK YOU!!”

När vi kör igenom Lena Hanssons bostadsområde och närmar oss hennes hem är det inte lätt att komma bort från stereotypbilden: en vit privilegierad och sysslolös medelklass som ägnar sig åt godhetssignalering inifrån helsvenska oaser – på tryggt avstånd från invandrare och mångkultur som de säger sig omfamna. Det är bland annat detta vi ville fråga Hansson om.

Vi ville även förstå varför hon lägger flera timmar dagligen på att skriva hatiska inlägg för att tysta politiker och opinionsbildare. Vi ville också veta vem som har betalat för hennes uppehälle sedan 2006. Men någon intervju blev det inte.

Så snart Hansson får klart för sig att det är Samnytt som vill intervjua henne flyr hon tillbaka in i sitt hus.

-Är det ni som kommer hit och dummar er? Er känner jag igen! Ni kan fara åt helvete!

Är det du som är Lena Hansson?

-Ni kan dra åt helvete båda två. FUCK YOU!!