VIDEO: Sverige till Nato: ”Redo att ta på sig alla skyldigheter”
Foto: Nato/Faksimil

Sverige lämnade under onsdagsmorgonen in en ansökan om att få gå med i Nato. Utrikesdepartementet beskriver ansökan som ”första steget” i processen för medlemskap i den USA-ledda militäralliansen.

I en enkel ceremoni i Nato-högkvarteret i Bryssel under onsdagsmorgonen lämnade Sverige och Finland in varsin ansökan till Nato. Ansökningarna överlämnades till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg av Sveriges Nato-ambassadör Axel Wernhoff och av Finlands dito Klaus Korhonen.

– Jag välkomnar varmt Finlands och Sveriges förfrågan om att gå med i Nato. Ni är våra närmsta partners, kommenterade Stoltenberg under ceremonin.

”Redo ta på sig alla skyldigheter”

Sveriges Nato-ansökan, som undertecknats av utrikesminister Ann Linde, utgörs av fyra ganska korta textstycken på engelska, nedan översatta till svenska:

”På den svenska regeringens vägnar, efter ett regeringsbeslut den 16 maj 2022, är jag glad att kunna meddela att Sverige vill ansluta sig till Nordatlantiska fördraget och gå med i Nordatlantiska fördragsorganisationen.

Beslutet har föregåtts av överläggningar mellan regeringen och de politiska partierna i riksdagen i Utrikespolitiska rådet. Beslutet att uttrycka önskan att gå med i Nato har ett brett stöd i Sveriges riksdag.

Jag kan vidare bekräfta att Sverige är redo att bidra till säkerheten i det nordatlantiska området och skulle vara redo att ta på sig alla skyldigheter och rättigheter enligt det nordatlantiska fördraget.

Jag vill ta tillfället i akt att uttrycka min djupa uppskattning för ert fortsatta engagemang och stöd.”

En symbolisk ceremoni

Det är svårt att bortse från symboliken i att två nordiska länder med socialdemokratiska regeringar överlämnar sina Nato-ansökningar till Jens Stoltenberg, tidigare socialdemokratisk statsminister i Norge. Men även om Nato skriver på sin hemsida att Finland och Sverige härmed ansökt om medlemskap i militäralliansen, så är den formella processen mer komplex och utdragen än så.

Departementssekreterare Hannes Raag vid Rättssekretariatet på Utrikesdepartementet förklarar i ett mejl till Samnytt att Sveriges Nato-ansökan är en process i sex steg, där Sverige precis tagit det första steget:

  1. Ansökan om medlemskap/avsiktsförklaringen/önskan (det som skrevs under igår och lämnades till Stoltenberg idag)
  2. Anslutningssamtal/förhandlingssamtal
  3. Godkännandeprocessen inom Nato (ratificering för varje enskilt nationellt parlament för medlemsländerna)
  4. Formell inbjudan till Sverige att ansluta sig till Washingtonfördraget (dvs Nato)
  5. Ratificering för Sveriges del (interna processen i Sverige)
  6. ”Deponerar instrumentet” för att det ska bli folkrättsligt bindande.

Ansöker hos USA:s regering

Enligt artikel 10 i Natos stadgar lämnas den slutliga, formella, ansökan till Nato in hos USA:s regering. Den amerikanska regeringen informerar därefter i sin tur de övriga Nato-länderna om att de två staterna är nya medlemmar i militäralliansen.

General Lloyd Austin. Foto: USA:s militär

Men innan Sverige tar sista steget för att överge sin drygt 200 år gamla militära neutralitet och alliansfrihet, och överlämnar sina ”anslutningsinstrument” till president Joe Biden och försvarsminister general Lloyd Austin, måste Sverige först få en formell inbjudan att gå med i militäralliansen.

Det kan först ske när samtliga Nato-länder är överens och står bakom en sådan inbjudan. Turkiet är det land som uttryckt starkast motstånd mot att låta Sverige och Finland gå med i Nato.

LÄS ÄVEN: Turkiet STOPPAR Sveriges Nato-inträde

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Mattias Albinsson

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.