0
Inrikes

Villkorlig dom för arbetsgivare trots 21 brott mot utlänningslagen

Publicerad 10/1/2020
Annons

Företagare på Vendelsö hade 21 personer utan arbetstillstånd anställda. Tingsrätten anser att den stora omfattningen på kriminaliteten utgör ”försvårande omständigheter”. Eftersom han lever under ”ordnade förhållanden” slipper företagaren fängelse.

Under sommaren 2018 fick Einar Mattson Byggnads AB in uppgifter om att en av deras underentreprenörer hade för avsikt att anlita Ritm Service AB. Einar Mattson kollade upp de som var anställda hos Ritm Service hos Migrationsverket och det visade sig att 21 anställda hos bolaget sakande arbetstillstånd.

Ronny Ritmberg förklarar att han har ett företag som sedan 2007 tar på sig enklare uppdrag i samband med byggen. Typiska arbetsuppgifter var rivning, städning och hantlangning.

Ronny menar på att han genom åren haft många asylsökande anställda. Dessa ska han bland annat ha fått tag på via hemsidan www.sweden4rus.nu. Ronnys fru är också engagerad i hans bolag som styrelsesuppleant och har ett förnamn som är vanligt i Ryssland.

Ronny förklarar att han alltid klämmer och känner på de anställdas så kallade ”LMA-kort” för att avgöra om de verkar äkta. Ronny menar inför rätten också att det inte står på Migrationsverkets hemsida att man alltid måste kontrollera med Migrationsverket utan att detta ska ske om man är osäker. Han menar även på att han betalar vita löner och sociala avgifter.

Polisen: Ritmberg är den värste jag träffat på

En gruppchef inom en polisiär enhet för inre utlänningskontroll säger att de kollade upp Ronny Ritmbergs verksamhet efter att de blivit uppringda av en representant för Einar Mattson Byggnads AB. Polisens vittnesmål refereras sedan så här i domen:

”Enligt hans uppfattning kan detta inte vara ett misstag. Om man anställer en person med LMA-kort har man underrättelseskyldighet till Migrationsverket enligt utlänningsförordningen. Om den hade följts så skulle det här inte skett. Arbetsgivaren måste också ha ett system för att följa upp LMA-kortens giltighet. Han har aldrig under 25 år sett så många förfalskade LMA-kort på samma ställe. Det talar för att förfarandet satts i system.”

Saknade uppsåt enligt tingsrätten

Tingsrätten menar på att Ritmberg bedrivit sin verksamhet sedan 2007 och att han därför får betraktas som en ”erfaren företagare”. Sedan skriver domstolen att man trots allt godtar Ritmbergs påstående att han klämt och känt på LMA-korten och inte misstänkt att de var förfalskade:

”Eftersom Ronny Ritmbergs uppgifter inte kan bedömas helt orimliga innebär det att det inte är visat att han haft uppsåt i förhållande till att de anställda saknade rätt att arbeta i landet.”

Bedöms som oaktsamt brott

Ritmberg bedöms genom denna formulering skyldig genom oaktsamhet:

”Ett minimikrav ur aktsamhetssynpunkt är enligt tingsrätten att arbetsgivaren följer sina åligganden enligt lag och förordning i syfte att undvika att personer utan tillstånd anställs. I det här fallet är det utrett att Ronny Ritmberg inte har följt den underrättelseskyldighet som ålegat honom enligt 7 kap. 1 a § utlänningsförordningen. Om han hade gjort det så hade det i ett tidigt skede upptäckts att de 21 personerna inte hade tillstånd att arbeta här.”

Får villkorligt trots försvårande omständigheter

Utlänningslagen 20 kap. 5§ behandlar straffsatser. Där står skrivet:

”Till böter eller, när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har en utlänning anställd, om utlänningen
1. inte har rätt att vistas i Sverige, eller 2. har rätt att vistas här men saknar föreskrivet arbetstillstånd.”

Domstolen anser att det finns försvårande omständigheter:

”Gärningen ska bedömas som brott enligt 20 kap. 5 § första stycket 2 p. utlänningslagen. Mot bakgrund av de stora antalet anställda, deras anställningstid och vad som framkommit om bolagets omsättning måste omständigheterna anses försvårande.”

Trots att omständigheterna av rätten bedöms som försvårande så låter domstolen Ronny Ritmberg komma undan med ”villkorlig dom” med hänvisning till att han är ”tidigare ostraffad och lever under ordnade förhållanden”. Domstolen anser annars att brotten ”i straffvärdeshänseende ligger på fängelsenivå”. Ritm Service AB döms att betala 1 524 250 kr till staten.

Domen föll den 21 september 2020 vid tingsrätten i Södertörn och har målnummer B 3702-20.


Ur bilaga till domen.

Tomas Svantesson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
841Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons