I det senaste avsnittet av SVT:s utfrågningsprogram 30 Minuter ställdes Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson (S) mot väggen för sitt utskällda projekt kallat ”chat control”. ”Är den ett nödvändigt verktyg för att skydda barn eller ett steg mot en Stasi-liknande massövervakning” undrade statstelevisionen och Johansson hade påtagligt svårt att ge tydliga svar.

Socialdemokratiska profilen Ylva Johansson har sedan hon tillträdde som EU-kommisionär varit i flera blåsväder. Det har stormat kring hennes överstatligt migrationspolitiska ambitioner men också om det förslag till massövervakning av all elektronisk kommunikation som Johansson är mamma till.

Har jämförts med Stasi

Förslaget torgförs som ett sätt att komma åt pedofiler men har på bred front sågats i hårda ordalag som ett värre integritetsintrång än det den ökända östtyska kommunistiska säkerhetspolisen Stasi iscensatte på sin tid.

Johansson avvisade den sortens liknelser och försvarade sitt massövervakningsförlag med att hon upplever ett starkt stöd för det hos den övriga EU-kommissionen och andra makthavare i Bryssel.

– Den här rapporteringen är helt avgörande för att polisen ska komma åt de här förövarna och kunna rädda barnen, hävdade Johansson.

Sker redan idag med tillfällig lag

Hon förklarade att det är en massövervakning av all Internet-kommunikation som redan sker idag. Det EU-kommissionens förslag handlar om är att reglera så att den kan fortsätta. Om förslaget inte går igenom kommer den pågående elektroniska massövervakningen att behöva avbrytas.

Johansson argumenterade också för fortsatt elektronisk massövervakning med att alla andra i världen gör det och att EU skulle bli ensamt i att skydda medborgarnas personliga integritet om chat control inte implementeras.

Det Johansson syftar på är en tillfällig EU-lag som gör det möjligt för staten att kräva att Internet-leverantörerna samlar in och på begäran lämnar ut sina kunders kommunikation till polisen. Den kan förlängas men det räcker inte, menade Johansson.

Behövs mer ”robust” och ”obligatorisk” övervakning

EU behöver en mer ”robust” och ”obligatorisk” massövervakningslag, menade hon, som inte omprövas regelbundet med den risk det innebär att det av integritetsskäl blir ett nej från en parlamentarisk majoritet.

Enligt Johansson ger dagens tillfälliga lag också ett större utrymme för massövervakning än det förslag hon vill driva igenom. Det är dock inte en bild som delas av kritikerna.

Skarp och bred kritik

Bland de som i skarpa ordalag avvisar chat control finns i Sverige bland annat Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Advokatsamfundet, flera myndigheter och en rad forskare och opinionsbildare samt – förstås – stora delar av svenska folket som värnar sitt privatliv och vill misstänkliggöras som pedofiler utan att det finns någon relevant brottsmisstanke.

Att medborgarna inte överhuvudtaget i framtiden ska kunna kommunicera ut att storebror ser dem, menar kritikerna är något både unikt och demokratifrämmande. Från mediehåll pekar man också på att det kan kullkasta meddelarfriheten/-skyddet.

Kritikerna ”har missförstått”

Johansson viftade i intervjun med SVT 30 Minuter bort merparten av kritiken med att kritikerna inte vet vad de pratar om utan ska ha missförstått hela det överstatliga lagförslag på massövervakning som Johansson snickrat ihop.

– Många verkar kritisera något annat än det som faktiskt står i mitt lagförslag. Mycket bygger på ett missförstånd, hävdade hon.

Johansson upprepade också argumentet att chat control handlar om samma typ av elektroniska massövervakning som används idag under den tillfälliga lagen. De som kritisera det nya kommissionsförslaget är dock kritiska också till den tillfälliga lagen men än mer så till att en sådan lag permanentas som en del av EU-fördraget.

”Alla måste ta ansvar”

Hon påtalade igen också att chat control är mer begränsat i sin omfattning än den tillfälliga lagen. Hon erkände samtidigt att det inte gäller vilka aktörer lagen träffar.

Idag finns det en viss frivillighet för medlemsländerna och Internet-leverantörerna att implementera massövervakningstekniken. Om Johanssons lagförslag klubbas kommer det att bli obligatoriskt för alla att delta i spioneriet mot sina medborgare.

Johansson kallade detta i intervjun för att ”alla måste vara med och ta ansvar”. Hon har tidigare använt samma retorik för att sälja in en överstatlig migrationspolitik, där argumentet varit att inget land ska kunna undandra sig ”ansvaret” att ta emot migranter.

Insyn också i krypterad kommunikation

En annan utvidgning av massövervakningen som följer av den nya chat control-lagen är att möjligheten till krypterad kommunikation försvinner. Bryssel, staten, polisen med flera ska garanteras en bakdörr till alla krypteringsalgoritmer så att man alltid kan läsa alla meddelanden.

Alternativt ska en okrypterad version av alla meddelanden skickas till övervakarna redan innan de krypteras och går vidare till mottagaren. ”Vi gör inga undantag”, var Johanssons besked om varför ingen kommunikation mellan människor ska kunna ske privat och utan statlig insyn i framtiden.

Se hela intervjun HÄR.

Läs alla artiklar på Samnytt om Chat Control HÄR.