Trots att 10-åriga Maria har svårt med stavningen väljer hon att tillbringa tiden sittande på marken bakom ett plakat med texten ”Häja klimatet” hellre än att vara i skolan. Det gör även hennes tre klasskamrater Hanna, Benjamin och Alice. Orsaken är att de sett Greta Thunberg på TV säga åt dem att de måste göra så, annars hotar jordens undergång.

Varje fredag skolstrejkar de fyra kamraterna. De erkänner att de inte vet något om klimatet men tror att det handlar om att man inte ska skräpa ned i naturen. Och Hanna har hört Greta säga att vuxna inte bryr sig om barnens framtid, därför måste hon själv göra något för att stoppa den annalkande katastrofen.

– Det var ju hon som sa till oss ”nu får ni göra detta!”, säger Hanna till statstelevisionens reporter.

Om inte Greta överfört sin klimatångest till dem och sagt åt dem att strejka, tror inte 10-åriga Alice att hon och hennes skolkompisar skulle suttit där på gatan nu. Det erkänner hon för SVT.

Benjamin klagar på att han har ont – det frestar på att sitta länge på den hårda marken och skolstrejka. Han undrar om även de andra har värk i kroppen.

Men han biter ihop och sitter kvar. Den gnagande ångesten över det scenario som Greta och media slagit larm om, där han förutspås dö i en klimatkatastrof, ger motivation att fortsätta.

Så känner även hans tre kamrater enligt SVT – drivkraften är stark och barnen har inga planer på att sluta.

Det är femte veckan i rad nu som de fyra fjärdeklassarna samlas och sätter sig på marken med sina textade plakat utanför en matbutik på en ort i Blekinge. På långt håll och i det råkallt fuktiga höstdis som skymmer solen kan man missta barnen för hitresta tiggare.

De fyra 10-åringarnas föräldrar är införstådda med och positiva till att också deras barn nu uppfyllts med den klimatpanik som Greta sagt att alla bör känna och att de därför väljer gatan framför skolan på fredagar.

Alla vuxna som går förbi tycker dock inte att det är bra eller tryggt att barnen strejkar från skolan på det här sättet och utan vuxnas överinseende. 10-åringarna får ibland kommentarer om detta från förbipasserande, men sådana tillsägelser tycker föräldrarna är otrevliga. Barnen säger sig samtidigt också ha fått i varje fall några glada tillrop och positiva kommentarer.

Bekymrade medborgare har tidigare gjort orosanmälan till de sociala myndigheterna gällande Greta Tunberg. Man anser utifrån den profilerade unga klimataktivistens egna uttalanden att hon inte mår psykiskt bra och att föräldrarna exploaterar detta i stället för att ta föräldraansvar.

Föräldrarna till de fyra 10-åriga barnen i Blekinge vill av allt att döma inte riskera samma sak och har därför bett SVT att inte uppge barnens efternamn. Däremot visar statstelevisionen omaskade filmbilder på barnen. Samhällsnytt har av pressetiska skäl valt att maska barnens ansikten.