I slutet på november startade en brand i ett sopberg i Botkyrka i södra Storstockholm. Två månader senare är branden fortfarande inte släckt och de boende i kommunen oroas över den giftiga brandrök som lägger sig som ett lock över intilliggande bostadsområden och de hälsorisker som är förknippade med detta. Det rapporterar bland annat Aftonbladet.

Det är uppskattningsvis 100 tusen ton byggavfall som ger elden bränsle och materialet kan innehålla en rad miljöfarliga ämnen som inte bör andas in. Ingen vet riktigt vad som brinner och hur giftiga ämnen som frigörs är eller i vilka mängder.

Det man vet är att det finns bly, arsenik, kadmium och kvicksilver i sopmaterialet – det har prover från grundvattnet visat. I vilken utsträckning dessa ämnen också sprids med brandröken är man inte på det klara med. Ett norskt expertföretag har kallats in för att försöka besvara den frågan.

Gifter sprids i skyddsvärda naturområden

Men redan läckaget av gifter ner i marken och grundvattnet är illa nog – många lantfastigheter tar sitt vatten från egen brunn. Oroliga har börjat skicka vattenprover på analys och kokar sitt vatten, något som dock främst hjälper mot bakterier och inte befriar vattnet från eventuella gifter. Några svar på vattenproverna har man ännu inte fått.

Det finns ett flertal skyddsvärda naturområden i kommunen. Ett av dessa är Bornsjön som bland annat fungerar som reservvattentäkt för hela Storstockholm.

Försök att släcka med sand ska göras

Efter att branden fått härja mer eller mindre fritt i två månaders tid uppger ansvariga på kommunen att man nu på allvar ska försöka släcka den. Den metod som ska prövas är att dumpa stora mängder sand över sopberget i hopp om att på det sättet beröva elden syre och kväva den.

De försök som gjorts med traditionell vattensläckning har misslyckats. Det framgår inte om vattenbombning med helikopter som vid skogsbränder har diskuterats.

Arbetet med sandsläckning väntas dock ta nästan lika lång tid som det hittills har brunnit. Tidigast om fyra till sex veckor kan det vara släckt och även den prognosen rubriceras som ”ett hoppfullt scenario” – om det inte fungerar som tänkt kan släckningsarbetet dra ut ännu längre på tiden.

Jämförs med u-länder och Mordor i Sagan om Ringen

Boende i närområdet rubricerar det som sker som en skandal och naturkatastrof. Brinnande sopberg är något man förknippar med kåkstäder i utvecklingsländer. ”Jag blir alldeles bedrövad, det här ska inte finnas i Sverige” säger en naturvårdare som inspekterat läget. Andra gör jämförelser med Mordor, den onde Saurons rike i Tolkiens Sagan om ringen.

När vindriktningen är sådan att den tjocka röken väller in över bostadsområden och kringliggande lantgårdar får många problem med andning och stickande, rinnande ögon. Föräldrar oroar sig över hälsoeffekterna på barnen.

Många går också med en oro att branden ska sprida sig till bostadsområdena. För att åtminstone freda sig inomhus låter man bli att vädra, täcker sina fönster med byggplast och tätar alla springor där den giftiga röken kan tränga in.

Men ändå vaknar man på morgonen med röklukt i näsborrarna.

– Det är obehagligt att dra djupa andetag, förklarar en kvinna som bor en kilometer från brandhärden.

”Preppar” för att kunna fly snabbt när röken väller in

När väderförhållandena och brandens karaktär är som ogynnsammast vallfärdar de som kan från sina hem för att vistas någon annanstans. De som har råd tar in på hotell på behörigt avstånd från branden. Många har ”preppat” för att snabbt kunna ge sig av när läget blir outhärdligt och lärt sig läsa av signalerna för när de svåraste rökattackerna är i antågande.

Botkyrka är samtidigt Sveriges invandrartätaste kommun och en stor andel av de boende finns i resurssvaga hushåll utan möjlighet att fly fältet. Kritik har framförts om att en liknande situation med två månaders hälsofarlig sopbrand inte skulle ha accepterats på exempelvis Södermalm i innerstaden.

Boende är också kritiska till det man menar är passivitet från ansvariga på kommunen där det enda som egentligen görs är att kommunicera ”goda råd” till de boende om att hålla sig inomhus. Först när media börjat uppmärksamma situationen har kommunen börjat agera.

Man efterlyser bland annat regelrätta evakueringsorder när det är som värst som de boende sedan kan använda som underlag för att få sina merkostnader ersatta av försäkringsbolag. Men också mer kraftfulla och snabba åtgärder för att få bukt med själva grundproblemet – den rasande sopbranden.

Kommunen varnar gravida, ammande och äldre

Först i fredags gick Botkyrka kommun ut med varningar och rekommendationer relaterade till brandens hälsofara. Man skriver bland annat att gravida och ammande kvinnor, barn under 18 år och äldre över 70 år inte bör vistas utomhus när vinden ligger på och röken driver in. Daghem och skolor uppmanas hålla barnen inomhus och idrottsverksamheter som inte kan hållas inomhus får ställas in.

När Aftonbladet besöker området får reportern veta att det just då är ”en bra dag” då röken blåser åt ett annat håll. Men när vinden vänder ”är det fruktansvärt” berättar en person. Peter, som beskriver att han numera har konstant ont i ögonen dessutom fått problem med luftrören.

Konkursat avfallsföretag utreds för grova miljöbrott

Den brinnande soptippen har funnits i området Kagghamra sedan 2007 och vuxit i storlek sedan dess. Den har drivits i regi av företaget NMT Think Pink som även drivit avfallsanläggningar på andra platser i landet. Bolaget har dock sedan en tid tillbaka försatts i konkurs och utreds dessutom för grova miljöbrott.

Botkyrka styrs av Socialdemokraterna i koalition med Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.