Vid Folkhälsomyndighetens dagliga pressträff stod det klart att Sverige nu har totalt 591 dödsfall i corona varav 114 tillkommit det senaste dygnet. Man upprepar uppmaningen om att inte resa i onödan under den kommande påskhelgen.

Enligt de senaste siffrorna har Sverige 7 639 bekräftade coronafall med 640 personer som vårdas på intensivvårdsavdelningar – av dessa är 487 män och 153 kvinnor.

– Under den senaste snitt ligger vi på omkring 40 fall per dygn, det har ökat något, sa statsepidemiolog Anders Tegnell.

Däremot har antalet som intensivvårdats minskat de senaste dagarna, vilket Tegnell betraktar som ”ett gott tecken”.

Man påminner åter igen om den kommande påskhelgen och att avstå från icke nödvändiga resor.

– Skjut gärna upp större festligheter fram till sommaren. Och tänk på att ni framför allt inte reser hem till era gamla släktingar. Tänk över om resan över huvud taget är nödvändig. Sjukvården är ansträngd ute i landet.

Omställning hos regionerna

Majoriteten av landets regioner har ställt om stora delar av sin hälso- och sjukvård för att kunna tillhandahålla covid-19-behov, berättade Taha Alexandersson, ställföreträdande beredskapschef på Socialstyrelsen.

– Jag vill påminna om att alla som kommer till sjukhusen med bekräftad covid-19 inte är kritiskt sjuka. Enligt den senaste inrapporteringen är 1208 patienter med bekräftad covid-19 inlagda på landets sjukhus som inte i just nu är i behov av intensivvård. Drygt en fjärdedel av de bekräftade covid-19-patienterna får just nu intensivvård. Den siffran jag har är 423 patienter, sa Taha Alexandersson.

Skyddsutrustning utan CE-märkning

När det gäller skyddsutrustning för vårdpersonal har regeringen gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att ta fram metoder för snabbt godkänna skyddsutrustning utan CE-märkning och de nya reglerna gäller från och med i dag.

Från MSB uppmanar Maria Bergstrand, chef enheten för operativ ledning, att fortsätta hålla begravningar men att dessa får genomföras i en mindre krets. Hon manar även till att hålla dessa skyndsamt.

Samtidigt har epidemin lugnat ned sig i Spanien och Italien men förvärrats i USA och i Storbritannien har premiärminister Born Johnson lagts in för intensivvård.