För att försöka göra något åt att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland de som underkänns i körkortsprov ska Trafikverket nu satsa på information på andra språk till gruppen.

Syftet är att försöka öka möjligheterna att få jobb i Sverige men även att minska antalet underkända då dessa kraftigt försenar för samtliga som försöker ta körkort samt underlätta integrationen.

I en undersökning har personer med utländsk bakgrund pekat ut utbildningskostnader och svåra trafikregler som de största problemen.

Enligt Anders Cronqvist på Trafikverket har efterfrågan på test på andra språk ökat kraftigt, vilket man nu ska tillgodose. Redan idag genomförs 20 procent av proven på arabiska.

En trafiklärare i Malmö som SR talat med säger att han alltid måste motivera eleverna till att lära sig det man måste lära sig. Vissa förstår ändå inte varför det är nödvändigt och anser att bara kunna kör bil är tillräckligt.

Enligt siffror från 2006 är män från Mellanöstern även överrepresenterade i bilolyckor. Då stod förare med utländsk bakgrund för mer än 60 procent av de trafikolyckor som leder till personskador i Sverige.