Totalt har regeringen nu tillfört kommunerna 395 miljoner kronor för enbart detta ändamål under 2018.

I början av mars meddelade regeringen att man avsätter 120 miljoner kronor under tre år framöver till ideella organisationer som arbetar med hemlösa så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” som förlorat rätten till boende på grund av utvisningsbeslut eller kan inte utvisas på grund av verkställighetshinder.

Idag meddelar regeringen att man i vårbudgeten – som bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet – skjuter till ytterligare 200 miljoner så att ”ensamkommande” ska kunna bo kvar i den kommun där de befunnit sig under asylprocessen.

”Att tvingas flytta från den kommun man rotat sig i är ytterligare ett uppbrott i en ung människas liv, som vore onödigt och som vi på bästa sätt vill undvika”, skriver finansmarknadsminister Per Bolund (MP) i en debattartikel i Aftonbladet.

Pengar till detta ändamål avsattes redan i höstbudgeten, men detta är alltså ett extra tillskott.

Vår framtid ligger i våra barn och unga. För att Sverige ska kunna fortsätta utvecklas behöver vi skapa trygghet för alla som bor i vårt land.