Idag överlämnade Miljöpartiets fd språkrör Marie Wetterstrand en statlig utredning om hållbara biobränslen inom flyget till klimatminister Isabella Lövin. Utredningen rekommenderar att 30% av allt flygbränsle ska vara förnybart 2030. Samhällsnytt kan idag avslöja att Wetterstrand sitter med i styrelsen för företaget Cortus Energy AB – som avser att producera förnybart flygbränsle. Bolagets marknadsvärde har ökat 40% på en dag – någonting som gynnade även Wetterstrand som äger 615 tusen aktier i Cortus Energy.

Reformen som Wetterstrand rekommenderar i sin utredning – liksom den nyinförda flygskatten – ska finansieras av flygpassagerare.

Maria Wetterstrand, med en lång erfarenhet inom Miljöpartiet, blev utsedd till regeringen utredare i frågan den 24 februari 2018. Vid denna tidpunkt satt hon i bolagsstyrelserna för två nära besläktade företag, Cortus AB och Cortus Energy AB, – sedan 2013. Cortus Energy AB specialiserar sig på att utveckla och producera en så kallad WoodRoll-teknologi – det vill säga energiutvinning från flis och andra restprodukter av trä.

En av inriktningarna är produktion av förnybart flygbränsle. I november 2018 publicerade företaget ett pressmeddelande om att det erhöll ett bidrag från Energimyndigheten för ”genomförbarhetsstudie för grönt flygbränsle från Sveriges skogar”.  Idag, alltså samma dag som Wetterstrand överlämnade sin utredning till regeringen, släpper företaget ut ett pressmeddelande om att en ny anläggning i Högänas tas i drift.

När Samhällsnytt når företagets grundare och vice VD Rolf Ljunggren bekräftar han att anläggningen kan omprofileras för att producera just förnybart flygbränsle:

– Ja, det är tänkbart.

De två nyheterna gör att företagets marknadsvärde ökar med drygt 40% – på en dag. Den som direkt profiterar från denna ökning är bland annat Maria Wetterstrand som personligen äger 615 tusen aktier enligt information på företagets hemsida:

Samhällsnytt har även varit i kontakt med Cortus Energys nuvarande vd Håkan Sigridsson via telefon. Vi ställer honom frågan om han inte finner märklig en situation där bolagets styrelseledamot som samtidigt äger bolagets aktier utreder frågan om förnybart flygbränsle åt regeringen:

– Jag har ingen kommentar, svarar han och lägger till att han blev VD först i januari i år. Sigridsson hänvisar oss till en annan person i bolaget som skulle svara på våra frågor och lovar att skicka dennes nummer. Vi har dock inte fått något nummer från företaget.

Den andra personen som skulle svara på våra frågor är Per Olov Norberg, styrelseordförande i Cortus Energy. Han är känd för allmänheten som huvudvittne i Trustorhärvan på 1990-talet. I november 2017 blev han dömd för insiderbrott i samband med förvärv av aktier av Cortus Energy.

Samhällsnytt söker Maria Wetterstrand för en kommentar.