En medarbetarenkät visar att 3 500 av Region Stockholms personal har utsatts för våld eller hot på sin arbetsplats. Som en konsekvens av det nya säkerhetsläget i vården planerar 200 sjukhus, närakuter och vårdcentraler i Stockholms län att ansöka om kameraövervakning.

– Vi har ett helt nytt säkerhetsläge i vården. Vi ser en växande gängkriminalitet i Stockholms län med gängskjutna som kommer till akutmottagningarna. Det finns helt enkelt ett ökat behov av skydd för både patienter och medarbetare i vården, säger finansregionråd Irene Svenonius (M).

Samtidigt har en dom i kammarrätten avseende kameror på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg slagit fast att film från övervakningskameror från känsliga platser som sjukhuskorridorer inte får spelas in och sparas, bara tittas på i realtid.

Bland de sjukhus som ansökt om kameraövervakning finns Södertälje sjukhus där säkerhetschef Melina Mellin säger att dessa syftar till att skapa ett tryggare sjukhus för såväl personal som besökare.

– Genom att ha kamerabevakning ska vi snabbt kunna upptäcka händelser som kräver en snabb insats. Det kan vara en fallolycka, ett sjukdomstillstånd eller ett brandtillbud. Men det kan dessvärre också vara brottsliga gärningar, säger Melina Mellin.