Fjolåret blev ett rekordstarkt år för Systembolaget med en kraftig ökad omsättning och försäljningsvolym. Orsakerna sägs vara en kombination av pandemin och en ökad försäljning av dyrare drycker.

Systembolagets vinst före skatt för 2020 nästan fördubblades från 304 miljoner 2019 till 597 miljoner. Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 36,7 miljarder och försäljningsvolymen ökade med drygt elva procent till 591,1 miljoner. Även näthandeln ökade kraftigt.

Den främsta anledningen sägs vara att andra inköpskanaler begränsats kraftigt under pandemin.

– Det handlar om pandemieffekter, att resandeinförseln i stort sett är noll, restaurang och krogbesöken minskat, men också om ett fortsatt fokus från kunderna att köpa lite dyrare varor av bättre kvalitet, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger till Dagens Nyheter.

Dyrt är bra

Samtidigt prisar hon utvecklingen med att desto fler köper allt dyrare drycker.

– Det är en bra trend som gagnar alla, att det blir mindre fokus på alkoholen och mer fokus exempelvis på att det matchar maten. Att det får vara mer en premiumprodukt än en kvantitetsprodukt.