plånbok
Ekonomi

2023 spås bli ännu tuffare för plånboken

Publicerad 1/25/2023
Annons

Enligt Handelsbankens prognos kommer den höga inflationen, höjda räntorna och en svag krona bidra till 35 000 kronor i förlorad köpkraft för ett genomsnittshushåll under året. Först till 2024 tror man att situationen kan förbättras och höga energipriser tros bli en del av den nya vardagen.

Enligt bankens ekonomer är kronan undervärderad och bör stärkas framöver när konjunkturosäkerheten minskar och räntor normaliseras.

– Det är ingen idé att regeringen och Riksbanken försöker prata upp kronan. För att lyfta kronkursen mer krävs långsiktigt fokus på tillväxt och stabilitet, säger chefsekonom Christina Nyman.

LÄS ÄVEN: Rusning efter billig mat – köer timmar innan öppning

Trots räntehöjningarna 2022 dröjer det till 2024 innan Riksbanken dämpat inflationen. Samtidigt tror man inte att räntorna kommer tillbaka till de låga nivåer som varit fallet de senaste 15 åren. När det gäller styrräntan tror man att den kommer variera runt 2-2,5 procent på några års sikt.

Hög skuldsättning och korta räntebindningstider ökar de svenska hushållens sårbarhet för stigande räntor, och inflationen i Sverige är högre än i många andra länder och löneökningarna än så länge relativt låga. Därför minskar hushållens konsumtion och bostadsbyggandet tydligt i år.

– Under 2024 och 2025 förbättras hushållens köpkraft i takt med att inflationen dämpas, finanspolitiken blir mer expansiv och Riksbanken långsamt sänker styrräntan.

Fastighetspriser faller

Avseende priserna på fastigheter är bankens prognos att priserna faller med omkring 20 procent för bostäder och 15 procent för kommersiella fastigheter jämfört med toppen i fjol.

LÄS ÄVEN: Sverige högriskland för extrem lågkonjunktur

Hos många företag har man fortfarande svårt att hitta ny arbetskraft men i takt med att konjunkturen bromsar in väntas bristen dämpas. Man räknar med att arbetslösheten stiger i år.

Höga energipriser består

Den så kallade gröna omställningen kommer att driva på inflationen i många länder under det kommande decenniet och de högre energipriserna kommer inte att försvinna.

LÄS ÄVEN: Matpriserna spås fortsätta öka i år

– Vi förväntar oss att höga energipriser blir en del av den nya vardagen. Klimatinvesteringar och en växande efterfrågan på gröna mineraler kan ytterligare trycka upp inflationen. Det finns dock ett flertal faktorer som skulle kunna dämpa inflationsimpulserna och på längre sikt är det möjligt att användningen av fossilfri energi till och med skulle kunna minska pristrycket något när den nya tekniken blir mer storskalig, säger Christina Nyman.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons