Den rekordstora invandringen förändrar Sveriges demografi för all framtid och är ”helt och hållet oåterkallelig och ohejdbar”.

I ett några dagar gammalt inlägg på sin blogg skriver den kontroversielle forskaren Tobias Hübinette om den kraftigt förändrande demografin i Sverige och hur den kan komma att se ut inom en snar framtid samt att ”supermångfald” väntar Sverige.

Inledningsvis beskriver Hübinette hur han ”förundras” över att få leva just i denna tid då den svenska befolkningssammansättningen snart är ikapp USA:s – ”det land som just nu uppvisar och ståtar med den allra mest heterogena befolkningssammansättningen i västvärlden”.

Till 2028 tros befolkningen ha vuxit till elva miljoner efter den största och snabbaste befolkningsökningen i Sveriges historia. Då beräknas också uppemot en tredjedel av alla nyfödda att födas av utrikes födda och invandrade mödrar.

Enligt Hübinette kommer ytterligare en femtedel av mödrarna då möjligen också att vara andra generationens invandrare (inklusive ”blandade”) och i samtliga fall har dessa mammor utomeuropeisk bakgrund.

Sedan 2011 har barnafödandet bland svenska och inrikes födda kvinnor dessutom minskat, en minskning som tros fortsätta framöver då många svenska kvinnor är högutbildade och förvärvsarbetar samt i hög grad arbetar heltid.

2028 kommer också uppemot en tredjedel av samtliga invånare i arbetsför ålder att utgöras av utrikes födda och invandrade. Ytterligare en femtedel kommer förmodligen utgöras av andra generationens invandrare. Även i denna grupp har samtliga utomeuropeisk bakgrund.

Vidare kommer den absoluta majoriteten av de över 65 då att vara av svensk, nordisk eller europeisk bakgrund.

Avslutningsvis konstaterar Hübinette att denna förändring i den svenska befolkningssammansättningen nu är ”helt och hållet oåterkallelig och ohejdbar och har egentligen varit så ända sedan det senaste millennieskiftet”.