arbetsförmedlingen

Foto: Arbetsförmedlingen/Studio CA.

Inrikes

39 EU-miljoner ska få ut invandrarkvinnor på arbetsmarknaden

Publicerad 12/10/2017
Annons

➤ Utomeuropeiska asyl- och anhöriginvandrade kvinnor är en av de grupper som står längst från arbetsmarknaden. Nu ska Gävleborgs län råda bot på det med hjälp av 39 skattemiljoner i riktat EU-stöd.

Projektet går under namnet ”Extra stöd” och drivs av Region Gävleborg. Lejonparten av pengarna ska gå till oftast låg- eller outbildade kvinnor som asyl- eller anhöriginvandrat till Sverige men även andra invandrargrupper som står långt från arbetsmarknaden ska kunna få viss del av pengarna, liksom en grupp som SVT i sin rapportering kallar ”personer med funktionsvariationer”.

Projektet kommer att pågå mellan 1 februari 2018 och 30 juni 2020, bedrivas i alla Gävleborgs läns kommuner och ske i samarbete med Arbetsförmedlingen. Drygt 900 personer planeras delta i projektet.

Regionrådet Alf Norberg (V) presenterar vältaligt projektet:

– Politiskt prioriterar vi goda möjligheter till bildning, validering, fortbildning och utbildning på olika nivåer för att förbättra matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Våra projekt och insatser bildar en kedja där varje länk fyller ett behov, och allteftersom vi identifierar nya behov försöker vi skapa en ny länk i kedjan, på så sätt skapar vi möjligheter för varje individ att hitta sin väg ut på arbetsmarknaden.

Åtskilliga integrationspolitiska arbetsmarknadsprojekt har sjösatts det senaste decenniet. Gemensamt för dem är att de kostat väldiga belopp i skattepengar men gett mycket dåligt utfall. Verkningsgraden brukar ligga på några få procent. Det framgår inte om projekt ”Extra stöd” kommer att utvärderas och särredovisas när det har slutförts.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
575Man ihjälskjuten vid idrottsplats – ”Man vill flytta från Stockholm”
Annons