I SR Ekots lördagsintervju deltog biträdande rikspolischef Mats Löfving som efterlyser krafttag mot den eskalerande gängkriminaliteten som under decennier låtits växa sig allt starkare i det svenska samhället.

Gängbrottsligheten är enligt Löfving tydligt kopplat till så kallade utsatta områden som bland annat kännetecknas av bristande integration, något som han påpekar inte ingår i polisens uppdrag.

– De här klanerna har kommit till Sverige enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. De arbetar med att skapa makt, de har stor våldskapacitet och de vill tjäna pengar. Och det gör man på narkotikabrott, våldsbrott, utpressning, säger han.

Anpassar sig efter media

Löfving menar att man inom polisen inte känner att man har samhällets fulla stöd i frågan och att politiker i stället anpassar sig efter medias tryck. Mot bakgrund av att det i dag bedöms finnas omkring 40 släktbaserade kriminella nätverk i Sverige menar han att diskussionen om integration i Sverige ”kan vara lite naiv”.

Allt för klanen

Vidare beskriver han exempel på släkter som tagit sig in i näringslivet och politiken för att kunna styra en kommun eller till och med landet.

– Här är inte individen viktig, utan det är till och med så att man arrangerar äktenskap för att stärka klanen. Dessutom är det så att hela familjen, släkten eller klanen uppfostrar sina barn för att ta över styrningen av den kriminella organisationen. De här barnen har ingen ambition på att bli en del av samhället, utan de har en ambition redan sen födseln och uppväxten att ta över i kriminalitet, och där är vi i Sverige ganska naiva.