Sedan Samhällsnytt publicerat nyheten om att Arbetsdomstolen fäller tandhygienisten Bernt Herlitz och dömer honom till att betala rättegångskostnader på drygt en halv miljon kronor har det startats en insamling för honom. I morse nådde den totala summan 530 tusen kronor vilket täcker de rättegångskostnader som han ska betala till region Gotland med råge. Insamlingen gick direkt till Bernts Swish och ett konto på sajten youcaring.com. Samtidigt är regionens sjukvårdsdirektör Maria Dalemar  nöjd med domen.

När Samhällsnytt pratar med Bernt Herlitz på telefon är han märkbart lättad:

– Jag känner otrolig… oerhörd tacksamhet till alla medmänniskor som har hjälpt mig. Det hade varit kört för mig om jag inte hade fått den här hjälpen. Jag är mycket glad över att vi inte förlorar lägenheten nu, otroligt glad…

Vad tänker du att göra nu?

– Eftersom det blir lite över tänker jag att titta hur man kan överklaga domen i Europadomstolen, eftersom alla möjligheter i Sverige är uttömda. Nu har vi inte längre den pressen på oss att betala en halv miljon inom 30 dagar så vi kan slappna av lite. Det är otroligt skönt.

Vad skulle du vilja säga till Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör på region Gotland som uppges ligga bakom regionens överklagande mot dig?

– Jag säger helst ingenting, men hon vet vad hon är för någonting.

LÄS MER: Tandhygienisten Bernt Herlitz förlorar i Arbetsdomstolen – döms till att betala en halv miljon

Tidigare kunde Samhällsnytt rapportera att flera källor pekat ut Maria Dalemar som den person som satte igång de rättsliga processerna mot Bernt Herlitz. Maria Dalemar uppbär en månadslön på 105 tusen kronor och var tidigare folkbokförd i en annan kommun än den hon bor i – ett tilltag som gav henne en rabatt på 1,3% av kommunalskatten.

LÄS MER: Bernt försökte stoppa åldersfusket – kan förlora sin lägenhet

När Samhällsnytt når Maria Dalemar på telefon, är hon nöjd med domen:

– Vi tycker att det är viktigt att domstolen har konstaterat att patienter ska ha den trygghet att veta att deras uppgifter hanteras på ett korrekt sätt.

Vad anser du om den moraliska dimensionen i den här situationen?

– Det moraliska… Det är han som har försatt sig i den situationen. Han har åsidosatt sina skyldigheter.

Hur ser du på att de flesta av de personer som han tipsat Migrationsverket om faktiskt var vuxna vilket bevisats av Migrationsverkets egna medicinska åldersbedömningar?

– Det är inte en fråga som har med detta att göra överhuvudtaget. Det har inte med den sakfrågan att göra! Jag har inget mer att tillägga.

Mats Dagerlind, ansvarig utgivare på Samhällsnytt, kommenterar fallet:

– Samhällsnytt är den enda media i Sverige som uppmärksammat Bernts fall och följt det från början. Det är självklart glädjande att risken för ekonomisk konkurs för Bernt och hans familj nu är undanröjd och att hans dotter slipper att bli hemlös på grund av myndigheternas agerande. Samtidigt visar det här fallet de nya mediernas vikt och genomslagskraft. Det blir alltmer uppenbart att medier som Samhällsnytt övertar de traditionella mediernas roll –  att granska makten och ge röst åt de svaga i samhället. Bernt Herlitz kölhalades i Visby av region Gotland samtidigt som Sveriges största pr-jippo med politiker och mediaeliten har ägt rum på samma plats – men ingen av dem var intresserad av att ta upp fallet.