medb10

Riksdagens kammare/Al-Shabab

Inrikes

7-partiet bakom svenskt medborgarskap för personer med oklar identitet

Publicerad 11/21/2017
Annons

➤ En blocköverskridande politisk uppgörelse tvingade fram medborgarskap på muntliga identitetsuppgifter för fler personer: antalet syrier som blev svenska medborgare förbi kontrollerna ökade 1150 gånger år 2016 jämfört med två år innan. Ändringarna smögs in utan offentlig diskussion.

Igår avslöjade Samhällsnytt att över 11 tusen personer som hävdade att de var somaliska medborgare kunde få svenskt medborgarskap på muntliga uppgifter om sin identitet mellan år 2010 och 2017 – utan några kontroller eller vanlig vandelprövning. Det blev hårda omdömen i sociala medier mot svenska myndigheter i allmänhet och Migrationsverket i synnerhet som reaktion från läsare på vårt avslöjande.

Idag kan Samhällsnytt berätta att möjligheten att förvärva svenskt medborgarskap för personer med oklar identitet utökades till följd av ett politiskt beslut – närmare bestämt en uppgörelse mellan 7 riksdagspartier som ingicks så sent som 2015.

Av den statistik som Migrationsverket har tillhandahållit till Samhällsnytt och som kan laddas ned på följande länk går det att utläsa att antalet personer som sa sig vara barn och som fick svenskt medborgarskap genom anmälan ökade kraftigt år 2015. När det gäller somalierna sexdubblades antalet beviljade medborgarskap mellan år 2014 och 2016 – från 886 personer år 2014 till 5454 personer som blev svenska medborgare år 2016:

En liknande utveckling har skett för de flesta utomeuropeiska länderna – i synnerhet medborgare i Afghanistan där antalet ökade med 16 gånger på två år och i Syrien som ökade från 3 personer år 2014 till 3450 år 2016:

Anledningen till detta är en ändring i Lag om medborgarskap som trädde i kraft den 1 april 2015 men slog till med full styrka först år 2016 (lag 2014:481). Mediebevakningen av lagen fokuserade vid den tiden på en diskussion kring en medborgarskapsceremoni – huruvida den överhuvudtaget behövs och hur den ska utformas för att bidra till integration av nya svenska medborgare. Somar Al Naher skrev bland annat en uppmärksammad ledare i Aftonbladet med anledning av den nya lagen om att hon vill ha en ursäkt istället för en medborgarskapsceremoni.

Men förutom ceremonidelen innehöll lagpropositionen flera ändringar till dåvarande Lag om medborgarskap, som öppnade dörren för att i princip skapa nya identiteter genom att bevilja svenskt medborgarskap och pass till personer med oklar identitet på deras egen utsago. Ändringarna utökade drastiskt möjligheten att förvärva medborgarskapet genom anmälan och därmed kringgå de vanliga kontrollerna. Men trots att konsekvenserna av detta beslut kan bli långtgående  – dels i form av sjunkande värde av det svenska passet internationellt, dels ur säkerhetsmässig synpunkt – smögs dessa ändringar in utan någon större offentlig diskussion.

LÄS MER: Över 11 tusen somalier med oklar identitet fick svenskt medborgarskap

Bakom ändringarna, som bland annat möjliggjorde förvärv av svenskt medborgarskap förbi de vanliga kontrollerna redan efter tre år i Sverige eller två år för statslösa, stod sju riksdagspartier: Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Enligt Migrationsverkets pressavdelning ser ändringar som påverkade antalet personer som fick medborgarskap genom anmälan ut så här:

Av riksdagsutskottets betänkande som kan läsas i sin helhet på följande länk framgår att Miljöpartiet ville luckra upp systemet ytterligare och motionerade om att ge automatiskt medborgarskap till alla barn som föds i Sverige och som har åtminstone en förälder med uppehållstillstånd.

Sverigedemokraterna reserverade sig på alla punkter. David Lånd (SD) skrev i sin motion att grundkravet för svenskt medborgarskap bör vara bosättning i landet i minst 10 år, en klanderfri vandel samt ett godkänt medborgarskapstest:

Hans motion röstades dock ner av de sju partierna. Ändringarna röstades samtidigt igenom och utgör idag en del av Lag om svenskt medborgarskap. Detta innebär att även i skrivande stund fortsätter Sverige att bevilja medborgarskap till personer utan klarlagd identitet på deras muntliga uppgifter. För närvarande är det inte känt om något av partierna bakom uppgörelsen har ändrat sin ståndpunkt i frågan eller överhuvudtaget ser denna ordning som ett problem.

Egor Putilov
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1073Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons