De flesta som ångrar sig har röstat på ett alliansparti. 87 procent är nöjda med rösten och sex procent är tveksamma.

Enligt en undersökning från Sifo uppger sju procent av svenska folket att de ångrar hur de röstade i det nyliga valet.

– Skulle det bli nyval idag skulle det bli en viss fördel till SD, säger Sifos opinionschef Toivo Sjörén till Svenska Dagbladet.

Ett par av skälen är missnöje med valresultatet och det pågående efterspelet.

Undersökningen hade ett lågt antal svarande avseende enskilda partier, vilket gör det svårt att dra slutsatser om enskilda partier, men man kan ändå urskilja vissa trender.

– En sak som går att se är att en majoritet av de som svarat att de ångrar sig kom från det borgerliga blocket, 11 procent, jämfört med de rödgrönas 4 procent, säger han.

Ett eventuellt nyval skulle inte förändra det generella läget, förutom en viss fördel till SD – drygt en fjärdedel av de som ångrar sig uppger att de hellre skulle lagt sin röst på SD.

Av de som röstade på Moderaterna och ångrar sig skulle en huvudsaklig del lägga sin röst på SD.

– Bland de alliansväljare som ångrar sig kan man säga att en tredjedel skulle byta parti inom blocket, en tredjedel skulle gå till de rödgröna och en tredjedel till SD, säger Toivo Sjörén.

Bland de rödgröna skulle hälften istället byta parti inom blocket och hälften gå över till alliansen.