En 74-årig man i Stockholm har dömts för åsiktsbrottet ”hets mot folkgrupp”. Detta efter att bland annat ha kritiserat muslimska utomhusböner som ett sätt att markera religiöst revir. Polisen kartlade pensionärens familjemedlemmar, vad han gillar på Facebook och pressade honom i förhör om hur man får använda sin yttrandefrihet. Tingsrätten såg allvarligt på åsiktsbrotten och menade att pensionären egentligen borde skickas i fängelse, men hans ostraffade bakgrund gör att han klarar sig med 20 000 kronor i böter.

Samhällsnytt har tidigare uppmärksammat hur rättsväsendet bedrivit vad många anser som en häxjakt med flera upprättade anmälningar mot stockholmaren Denny Abrahamssons islamkritiska inlägg i sociala medier. Polismyndigheten har bland annat tolkat inlägg om att den muslimska guden är allt annat än kärleksfull som brottsliga.

LÄS ÄVEN: Denny Abrahamsson, 71, pressades hårt av polisen till att erkänna hatbrott: ”Du får inte skriva det du tycker och tror”

Samhällsnytt har tagit del av förundersökningsprotokollet som upprättades efter att den skattefinansierade Näthatsgranskaren ledd av den hårt kritiserade Tomas Åberg anmälde kommentarerna till polisen. Därefter har utredningen drivits av Özlem ”Özzi” Yigin vid polisens åsiktsenhet ’Demokrati- och hatbrottsgruppen’ i Stockholm.

Kritiserade muslimsk maktdemonstration

Det framgick av utredningen att Denny misstänktes för flera fall av åsiktsbrottet hets mot folkgrupp. Detta efter att ha yttrat kritik mot islam i olika kommentarsfält på Facebook. Vid ett tillfälle ska Denny ha jämfört muslimska massböner på gator runt om i världen med en maktdemonstration i form av att ”pinka revir”.


När tingsrätten tar del av kommentaren slår man fast att det är ett åsiktsbrott eftersom Denny uttrycker sig ”grovt nedsättande där muslimer jämställs med djur”.

Denny Abrahamssons kortfattade kommentarer utgörs emellertid av grovt nedsättande uttryck och benämningar (där bl.a. muslimer jämställs med djur) på grupper av människor med anspelning på religionsuppfattning och kan inte som sådant anses väcka eller bidra till en saklig diskussion i frågorna. Mot bakgrund av vad som anförts ska därför Denny Abrahamssons meddelanden bedömas som hets mot folkgrupp.

I ett annat inlägg i Facebookgruppen ’Stoppa Islam’ skriver Denny att ”låga IQ-kulturer mixar inte bra med höga IQ-samhällen”. Han skriver att det ”inte är hjärnkirurger och kärnfysiker” som invandrar utan ”1400 år av inavel” vilket har skapat ”hjärntvättade och aggressiva personer”.

Tingsrätten anser att inlägget är nedsättande eftersom det syftar på ”låg intelligens och bristande personlig integritet” och kan därför inte anses vara tillåtet inom ramen för vad man får diskutera om migration i Sverige.

Det är tydligt att inlägget riktar sig mot muslimer. Inlägget innehåller nedsättande uttalanden som syftar på bl.a. låg intelligens och bristande personlig integritet. Inlägget överskrider klart gränsen för vad som kan anses vara tillåtet inom ramen för en saklig diskussion i frågor om migration.

Denny skriver ytterligare ett inlägg i Facebookgruppen ”Stoppa Islam” om inavel inom den islamiska kulturen som han menar orsakar missbildningar, låg IQ och aggressioner bland personerna.

Tingsrätten anser att även det inlägget är nedsättande då det syftar på ”låg intelligens och bristande personlig integritet” och därför går utanför yttrande- och åsiktsfriheten och vad som får diskuteras om migrationen till Sverige.

Det är tydligt att inlägget riktar sig mot muslimer. Inlägget innehåller kränkande uttalanden som syftar på bl.a. låg intelligens och våldsbejakande beteende. Det är utifrån sammanhanget där meddelandet har publicerats uppenbart att kommentaren inte inbjudit till en saklig diskussion om genetik och att inte heller någon sådan diskussion har pågått. Tingsrätten finner att meddelandet vida överskridit gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande gruppen i fråga.

I Facebookgruppen ’Medborgarna för Sverige’ ska Denny ha frågat varför muslimer ofta gör grymma saker både mot människor och djur. Sedan svarar han själv på frågan med att hävda att det beror på att följarna inte dyrkar en gud utan snarare en djävul som hetsar till att hugga huvudet av folk, slakta djur så att de kvävs i sitt eget blod och stena otrogna kvinnor.

Det är tydligt att inlägget riktar sig mot muslimer. Meddelandet åtföljs av korta kommentarer och delade länkar om islam, Sveriges regering och kostnader för invandring. Utifrån nämnda kommentarer och det sammanhang i vilka dessa och inlägget ifråga publicerats kan det inte anses ha pågått ett politisk eller religionskritiskt meningsutbyte i frågan. Inlägget ifråga bjuder inte heller in till ett sådant. Det framstår dessutom vid en objektiv bedömning som generaliserande och har en omotiverad kränkande utformning med syftning på bl.a. våldsbejakande egenskaper. Tingsrätten finner att meddelandet överskridit gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande gruppen i fråga.

Polisen kartlade familj och gilla-markeringar

När Samhällsnytt går igenom polisutredningen ser vi hur åsiktspoliserna vid myndigheten har kartlagt flera av Dennys familjemedlemmar och släktingar med både fotografier och profiler i sociala medier. Dessa uppgifter finns sedan att tillgå för allmänheten i aktbilagorna. Det väckte stor uppmärksamhet och kritik när polisen för ett antal år sedan gjorde motsvarande med anhöriga till kriminella romer i det så kallade romregistret.

Vidare har polisen även intresserat sig för vilka sidor Denny gillar på Facebook. Två skärmdumpar visar att Denny bland annat gillar medbrogarjournalisten Joakim Lamotte, ”Avgå Stefan Löfven”, ”Utvisa kriminella invandrare”. Den andra skärmdumpen visar vilka grupper som pensionären är medlem i.


Denny: ”Är skidåkare en folkgrupp?”

När Denny kallas på förhör hos Demokrati- och hatbrottsgruppen ställer han den principiella frågan om huruvida islam kan anses vara en folkgrupp. Utredare Özlem ”Özzi” Yigin svarar att praktiskt taget vem som helst kan innefattas av lagen baserat på exempelvis på etnicitet, trosbekännelse, hudfärg och sexuell läggning.

Denny hänvisar till lagens namn, ’hets mot folkgrupp’ och frågar vad en folkgrupp är för något. Utredare Yigin svarar att han anser det irrelevant vilket namn lagen har. Denny ställer följdfrågan om skidåkare är en folkgrupp men får inget svar.

Yigin är mer intresserad av att höra om Dennys syn på muslimer. Denny har inget att säga om det men svarar att han anser att islam och nazism är samma sak.

Polisen: ”Får inte skriva det man tycker och tror”

Pensionären pressas i ett långt förhör om vad han påstås ha skrivit på Facebook. En kommentar rör att muslimer ofta utsätter andra för grymma handlingar. Denny ger utredaren ett exempel med halalslakt.

Yigin övergår från att förhöra till att delge Denny sin uppfattning om att man får tro och tycka men att det inte får övergå till handling. Denny frågar då: ”vadå handling?” och förklarar att han aldrig har försökt hindra någon från att slakta ett djur. Utredaren säger då att han med handling menar att man inte får skriva det man tycker och tror.

Åsiktsbrottet motsvarar fängelse

Denny har förnekat brott och misstänker dessutom att polisen manipulerat de skärmdumpar man åberopar som bevis i bildredigeringsprogrammet Photoshop. Södertörns tingsrätt meddelade den 29 september att Denny mot sitt nekande döms för flera fall av åsiktsbrottet hets mot folkgrupp.

Rätten anser att straffvärdet motsvarar ett fängelsestraff på upp till två månader men eftersom han tidigare är ostraffasd skonas han från en frihetsberövande påföljd. Denny ska i stället betala 20 000 kronor i böter.

Tingsrätten skriver att Denny måste ha insett att hans sätt att använda sina demokratiska rättigheter uttrycker missaktning mot muslimer. Vidare menar rätten att brotten inte är att anse som ringa.

Inläggen är på ett sådant konkret sätt riktade mot muslimer att de svårligen kan vara felformulerade eller misstolkas. Denny Abrahamsson måste ha insett att hans inlägg ger uttryck för missaktning mot muslimer. Uppsåt kan därför läggas honom till last.

Denny Abrahamsson ska dömas för flera fall av hets mot folkgrupp. Brotten är inte att se som ringa, eftersom meddelandena har kunnat läsas av ett stort antal personer och har fått en relativt stor spridning.

Hela domen kan laddas ned och läsas på följande länk: Södertörns TR B 5759-18 Dom 2020-09-29

LÄS ÄVEN: 71-årige Denny kallade islam för ”fascistisk ideologi” – åtalas för hets mot folkgrupp

authorimage