pengar

Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0 / Tony Webster from Minneapolis, Minnesota, United States, CC BY 2.0

Ekonomi

760 svenska biståndsmiljoner till Tanzania

Publicerad 8/28/2021
Annons

För att öka kvaliteten på undervisningen i landet har Sida beslutat att ge 760 miljoner kronor i bistånd till ändamålet.

I Tanzania går mer än 90 procent av barnen i skola men kvaliteten beskrivs som bristfällig. Denna ska nu höjas med svenska biståndspengar.

Enligt Sida innebär satsningen att lärare anställs där lärarbristen är som störst och att skolor får bättre tillgång till läromedel. Den görs också med en ny mekanism som ska garantera resultatet innan pengarna betalas ut.

– Vägen till att minska fattigdomen går via utbildning och därför är detta en viktig satsning. Barn som gått i skolan och fått en utbildning kan lättare få jobb och ta sig ur svåra omständigheter av egen kraft, säger Ulf Källstig, Afrikachef på biståndsmyndigheten Sida.

1,2 miljarder kronor

För sex år sedan gjordes skolan avgiftsfri i Tanzania. Till detta gav Sida ett stöd på 1,2 miljarder kronor. När det avtalet nu gått ut har landets utbildningsdepartement bett Sida om mer pengar.

– Samtidigt som fler flickor fortsätter längre i skolan är avhoppen stora i vissa distrikt. Speciellt avhoppen bland pojkar är oroande, i vissa områden har 57 procent av pojkarna hoppat av skolan, säger Ulf Källstig.

Enligt Källstig ger stödet förutsättningar för att jobba med dessa utmaningar.

Utbildning är en mänsklig rättighet, och enligt Sidas bedömning är ett förbättrat nationellt system som ger utbildning av hög kvalitet en förutsättning för ökad demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och till mer hållbara livsval.

2021 uppgår Sveriges internationella bistånd till 46,8 miljarder kronor. Av dessa hanterar Sida 44,5 miljarder kronor. ”Alla som betalar skatt i Sverige bidrar till att skapa en hållbar utveckling i världen”, skriver myndigheten.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
772Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons