I fyra veckor lämnades den 96-årige mannen utan hygien isolerad på ett rum på äldreboendet. Efter de första två veckorna krävde mannen att få duscha men nekades detta av personalen. Det skulle gå ytterligare två veckor innan anhöriga till mannen efter flera försök lyckades få till stånd en dusch för sin åldriga släkting.

Mannen skrev in tillfälligt på äldreboendet efter att ha legat på sjukhus. Han testades negativ för covid-19 men isolerades ändå på ett rum i karantän från de övriga på boendet. Han fick inte träffa anhöriga och fick inte den omvårdnad han var i behov av, inte heller för att sköta sin hygien.

LÄS ÄVEN: Personal duschade vårdtagare i 65 grader – avled av brännskador

Anhöriga till mannen klagade flera gånger till ansvarig sköterska på boendet över hur deras åldrige släkting behandlades men fick inget gehör. Risk för att personal skulle smittas med corona trots att 96-åringen testats negativt angavs som skäl. Även mannen själv gavs nekande besked när han efter två veckor önskade att få duscha.

Först efter fyra veckors instängd isolering fick den gamle mannen komma ut ur rummet och duscha. Detta efter att anhöriga vänt sig till den högste verksamhetschefen som medgav att det sätt som 96-åringen behandlats på inte var korrekt.

Mannens anhöriga anmälde händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som efter utredning riktar kritik mot boendet och krav på att personalen utbildas i hur man duschar patienter på ett corona-säkert sätt. Uppmaningen är riktad till ansvariga på kommunen för att säkerställa att missförhållanden av samma slag åtgärdas på samtliga boenden.

LÄS ÄVEN: Vårdpersonal misstänks ha bytt ut handsprit mot vatten på äldreboende