➤ Den tillfälliga lagen som infördes 20 juli förra året innebar att asylsökande som bedöms ha behov av skydd i regel får tidsbegränsade tillstånd. Nu visar det sig att i princip alla får förlängda sådana om de ansöker.

De första tidsbegränsade uppehållstillstånden gick ut den 20 augusti. De som fortfarande bedöms ha behov av skydd kan få tillfälliga tillstånd i ytterligare två år, skriver Migrationsverket.

LÄS MER: Varning för Moderaternas nya “strama” invandringspolitik

Av 4 431 ansökningar har hela 4 424 fått förlängda tillstånd, endast 7 stycken har fått nej. Av de som hittills ansökt om förlängning har 556 personer ansökt om att få permanent uppehållstillstånd eftersom de hävdar att de kan försörja sig genom arbete. Migrationsverket har hittills fattat beslut i cirka 200 ärenden, men än så länge har endast 15 personer beviljats permanent uppehållstillstånd på den grunden.

”Flesta anställningar subventionerade”
– Än så länge är det för tidigt att utvärdera hur svårt det är att få permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning. Men lagkraven är tydliga. Det kan vara svårt för de sökande att visa att de kommer att ha försörjning under minst två år. Dessutom är de allra flesta anställningar inom etableringsinsatserna subventionerade, vilket gör att de inte kan ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd, säger Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef på Migrationsverket i pressmeddelandet.