Under den så kallade Järvaveckan som årligen anordnas i Stockholms nordvästra ’utsatta’ områden har samtliga partiledare hållit tal. SD-ledaren Jimmie Åkesson presenterade under sitt tal på fredagen bland annat ett förslag om att förbjuda förskolebarn att använda slöja.

Enligt Åkesson ”vill islamistiska män genom slöjtvång skapa en uppdelning av flickor i sedliga och osedliga, rena och orena, mer eller mindre värda respekt”. Han menar att det i längden får negativa konsekvenser både för den som går i slöja och den som inte gör det.

Vidare sa Åkesson ”att man tillåter islamisterna att normalisera ett synsätt där flickor som inte skyler sig tillräckligt får skylla sig själva om de utsätts för kränkande behandling” och att detta ”speglar sig i sexualbrottsstatistiken genom att män från hedersrelaterade kulturer är kraftigt överrepresenterade”.

”De män som inte kan kontrollera sina begär när de ser en obeslöjad kvinna får börja bära ögonbindel istället”, sa SD-ledaren i sitt anförande till en road publik.

Åkesson föreslår att slöja ska förbjudas på svenska förskolor då han anser att de är ett uttryck för kvinnoförtryck och värderinger som inte hör hemma i Sverige och att förskolan ska vara fredad från islamism. Dessutom anser han att kraven på språkkunskaper hos förskolepersonalen behöver ses över och skärpas.

Samhällsnytt skrev tidigare om en förskola i Norrköping där ingen i personalen kunde tala svenska.

I sitt anförande klargjorde Åkesson att Sverige alltid haft invandring och även ska ha det fortsättningsvis när Sverigedemokraterna regerar. Dock betonade han att det ska vara en invandring som är reglerad, som landet kan hantera och att de nya invånarna dessutom ska anpassa sig till Sverige och inte förväntas leva på samma sätt som de gjort i sina hemländer.

Se hela Åkessons tal här:

https://www.youtube.com/watch?v=sCLH4yd_m0E